Řešení - Proč zvolit EATON?

Řešení energetického návrhu společnosti Eaton se soustředí na oblasti strojírenství, stavebnictví, a poradenské služby pro širokou škálu tržních segmentů. Naše činnost podporuje zdravotní péči, vládu, obce, školy, vysoké školy a soukromé klienty v komerčních, průmyslových a institucionálních zařízeních.

Naše služby zahrnují:

 • Engineering a poradenství
 • Systémy řízení inteligentních budov
 • Řešení pro energeticky úsporné systémy
 • Realizace projektů s vyšší přidanou hodnotou
 • Návrh technického řešení v souladu s certifikací BREEAM a LEED
 • Hodnocení rizika popálení od elektrického oblouku - Arc Flash studie


Výhody pro zákazníka jsou:

 • Nižší provozní náklady
 • Nižší podnikatelské riziko
 • Lepší pracovní prostředí a vyšší produktivita pracovníků
 • Nejnovější technologie a poznatky z daných oblastí
 • Podpora iniciativy udržitelnosti životního prostředí a zlepšení firemní kulury