Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Eaton Česká republika podepsal Chartu diverzity a připojil se tak k propagaci rovných příležitostí pro všechny

Roztoky, 28. července, 2020: Společnost Eaton, která působí v oblasti řízení energie, oznamuje, že se její česká obchodní společnost stává nejnovějším signatářem Charty diverzity. Prezentuje tak svojí trvalou snahu o vytváření rovných příležitostí a příjemného prostředí pro všechny zaměstnance.

Charta diverzity byla poprvé představena ve Francii v roce 2004, v současné době už má ale celkem 24 zemí Evropské unie svojí vlastní regionální Chartu diverzity – tyto aktivity jsou koordinovány nevládní organizací jmenovanou Evropskou komisí. Každá z těchto národních aktivit má za cíl podporovat mezi společnostmi a institucemi myšlenku a kulturu inkluze a diverzity, kde jsou pro každého rovné příležitosti a kde fungují principy respektu a vzájemného uznání.

Charta diverzity České republiky byla poprvé uvedena v roce 2014 platformou pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost a v současné době má více než 80 signatářů, což představuje více než 200 000 zaměstnanců. V Evropě ji podepsalo již přes 10 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 15 milionu zaměstnanců. Charta vychází z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu společností budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku, či sexuální orientaci.

Podpisem Charty diverzity České republiky Eaton potvrrzuje svoje trvalé úsilí být pro ostatní společnosti ve svém oboru příkladem inkluze a diverzity. „Jsme moc rádi, že naše jméno můžeme přidat k Chartě diverzity České republiky a pomoci tak odstranit překážky a předsudky,“ řekl Jaroslav Neuvirth, HR manažer, Eaton Česká republika. „Inkluze a diverzita pro nás vždy byly nesmírně důležité. Jsou zásadní pro naplnění naší obchodní vize a výjimečných výsledků. Když přijmeme všechny aspekty, které nás dělají jedinečnými, ať jako jednotlivce nebo firmu, stáváme se tak silnějšími. Můžeme pak přilákat ty nejlepší talenty z celého světa a zajistit jim příjemné a akceptující pracovní prostředí, které je důležité proto, aby oni sami mohli odvádět tu nejlepší práci.“

Principy Charty diverzity přijaly všechny organizační složky společnosti v České republice a to obchodní společnost Eaton Elektrotechnika, Evropského inovační centrum v Roztokách, výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí i BDC Brno. V Chartě diverzity se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

Jaroslav Neuvirth, který za společnost Eaton Chartu podepsal uvedl, že společnost Eaton vytváří programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, usnadňuje jejich návrat po rodičovské dovolené, umožňuje flexibilní formy práce a usiluje tím o harmonizaci jejich pracovního, rodinného a osobního života. Podpisem Charty se společnost rozhodla veřejně deklarovat principy, které patří k její firemní kultuře a zároveň jsou nedílnou součástí strategií úspěšných evropských firem. Eaton Česká republika budu aktivně participovat v networkingových aktivitách a sdílet své zkušenosti, jako součást svého závazku v rámci Charty diverzity České republiky.

Eaton byl také nedávno označen za jednu z vedoucích evropských společností v oblasti diverzity a inkluze v rámci prestižního akce Diversity Leaders 2020, organizované Financial Times. Polovinu představenstva společnosti tvoří ženy nebo zástupci minoritních skupin a přibližně 5 500 vedoucích pracovníků Eaton po celém světě navštívilo školení na téma inkluze. Speciální zaměstnanecké skupiny, které mají za cíl podporovat myšlenky inkluze a diverzity, mají více než 10 000 členů v 61 zemích.Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.

GALERIE