Vypínače vysokého napětí

Společnost Eaton získala významný podíl na trhu vysokonapěťových zařízení i díky tzv. klíčovým technologiím, z nichž většina je chráněna patenty. Jednou z hlavních je technologie vakuového spínání.

Vakuová zhášedla

Hlavními součástmi zhášedla je pevný a pohyblivý kontakt, ty jsou umístěny v keramickém pouzdru.Pohyb kontaktu je zajištěn vlnovcem, který také zaručuje těsnost vakua. V obou kontaktech vypínačového zhášedla se nachází magnetické lamely vyrobené ve tvaru podkovy. Magnetické pole, které se vytvoří při průchodu proudu během vypínacího procesu, je pomocí těchto lamel tlačeno do axiálního směru, dochází tedy k rozptýlení výboje na celou plochu kontaktů a vzniká tak vysoký počet paralelních oblouků. Tento výboj se díky tomu vyznačuje nízkým napětím a krátkou dobou působení. Výsledkem je oblouk s velmi nízkou energií. Poškození ploch kontaktů je tedy zanedbatelné. Tato bezpečná, kompaktní a bezúdržbová vakuová zhášedla jsou zkonstruovaná na více jak 30 000 spínacích operací při normálním provozním proudu a na více jak 100 sepnutí při vysokém poruchovém proudu.

Další klíčovou technologií je technologie pevné izolace. Společnost Eaton jako pevnou izolaci používá materiály na bázi epoxidových pryskyřic, které jsou šetrné k životnímu prostředí - neobsahují toxické látky. Tyto materiály se používají pro jednopólovou izolaci primárních částí rozváděče, ať už je to vypínač, přípojnicový systém či všechny primární části rozváděče. V této izolaci mohou být také hermeticky zapouzdřena vakuová zhášedla. Používají se i na výrobu konstrukčních prvků – např. průchodek a přepážek. Pevná izolace chrání primární části proti nepříznivým klimatickým podmínkám, ať už je to například prach či vlhkost. Vyznačuje se vysokou mechanickou pevností, vysokou tepelnou vodivostí a vysokou rezistivitou.Tyto klíčové technologie umožňují společnosti Eaton vyrábět a dodávat vysoce provozně spolehlivé rozváděčové systémy s minimálními nároky na provozní údržbu při zachování vysoké bezpečnosti pro obsluhující personál. Všechna zařízení vysokého napětí využívají kombinaci vzduchu a pevných izolantů a využívají bezvýhradně vakuovou spínací technologii ve všech hlavních spínacích prvcích.

Výkonový vypínač W-VACi

Vysokonapěťový výkonový vypínač W-VACi disponuje klasickým pružinovým střádačovým pohonem. Vypínač je možné dodat, jak ve výsuvném, tak i ve fixním provedení. Součástí dodávky výsuvného provedení je i základna vypínače. Výsuvné provedení se používá zejména v rozváděči Power Xpert® UX. Vypínač je určen pro sítě se jmenovitým napětím až 25 kV. Jmenovitý proud vypínače může být až 4000 A s maximálním jmenovitým zkratovým vypínacím proudem 50 kA. Tento vypínač je vhodný pro použití v rozváděčích výsuvného provedení, dále je vhodný např. i jako řešení retrofitů kobkových rozvoden.