Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

UPS dodávané společností Eaton překonávají požadavky připravovaných změn mezinárodních standardů bezpečnosti UPS

Praha 16. únor 2016 -   Společnost Eaton po řadě rigorózních testů potvrdila, že její stávající UPS produkty (zdroje nepřerušeného záložního napájení) nejenže již splňují, ale ve skutečnosti překračují požadavky připravovaných změn mezinárodní normy ČSN EN 62040-1 – Zdroje nepřerušeného napájení (UPS) – Část1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky na UPS. Tento fakt, v kombinaci s dokonalou orientací společnosti Eaton v daném průmyslovém oboru, znamená schopnost nabízet IT manažérům a správcům datových center odborné rady, jak si vyložit nové standardy a jak zajistit provozní bezpečnost spolu s garancí nepřetržitého chodu obchodních operací.

“Pozměňovací návrhy k ČSN EN 62040 znamenají pro výrobce UPS povinnost deklarovat u svých produktů buď jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw), nebo jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc),“ říká pan Janne Paananen, Technology Manager společnosti Eaton. „Jde o vývoj, který lze jen uvítat, protože spolehlivá informace o výše zmíněných parametrech je klíčová při návrhu napájecích soustav, chovajících se bezpečně i za podmínek extrémních závad. Je však třeba si uvědomit, že i když v pozměňovacím návrhu normy jsou uvedeny jmenovité hodnoty Icw a Icc, skutečné hodnoty proudů při poruše v reálných instalacích budou často překročeny. Je důležité, aby konstruktéři při výběru zařízení tento fakt brali v úvahu a zajistili, aby jmenovité hodnoty použitých zařízení byly vyšší, než hodnoty poruchových proudů v konkrétní instalaci, a zařízení tak mohla být v instalaci bezpečně použita.“

Pro dosažení shody s pozměněným standardem musí být UPS s deklarovanou hodnotou Icc nebo Icw 10 kA nebo vyšší, testována v laboratoři se specifikovanou hodnotou proudu na vstupních svorkách UPS a se zkratem na výstupních svorkách. Během testu se UPS musí chovat bezpečně, bez vzniku oblouku, nebo vzplanutí. Konstrukce výrobků Eaton již nyní podléhá velmi přísným bezpečnostním normám, takže se naše zařízení při testech chovala správně a překračovala minimální požadavky.

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw), uvedený v nové normě je proud, který může být přenášen bez poškození po uvedený krátký časový interval. Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc), který se normálně uvádí, je-li UPS např. chráněn pojistkou, je předpokládaný zkratový proudu, kterému UPS odolá po dobu, než zareaguje proudový jistič. Jmenovité hodnoty těchto veličin jsou vztaženy k elektrickému obvodu UPS s nízkou impedancí, tvořenému typicky elektronickým přepínačem s připojenými součástkami, jako jsou pojistky, stykače a cívky. Tento obvod je aktivní, pracuje-li UPS v režimu bypassu, nebo v interaktivním režimu. Požadavky se vztahují na každý jednotlivý obvod bypassu, včetně obvodů interního údržbového bypassu.


Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.