Transformátory STN, STZ, STI, DTZ

Pro rozvody nebo řídicí obvody se stává čím dál tím důležitější bezpečnostní hledisko. Oddělovací a bezpečnostní ochranné transformátory nízkého napětí nabízejí jednoduchý prostředek pro zvýšení bezpečnostních standardů rozvodů a řídicích obvodů.

Transformátory STI, STZ, DTI a DTZ jsou kombinované oddělovací a bezpečnostní ochranné transformátory, vybavené dvojitou izolací. Tyto transformátory jsou zkonstruovány a vyzkoušeny příslušně podle ČSN EN 61558­2­4 a ČSN EN 61558­2­6.

Oddělovací transformátory se používají, když je vyžadována zvýšená bezpečnost pro oddělení vstupních a výstupních vinutí. Maximální výstupní napětí oddělovacích transformátorů je 1000 V AC.

Bezpečnostní ochranné transformátory jsou oddělovací ochranné transformátory s výstupním napětím ≤ 50 V AC. Tyto se často používají v instalacích s ochranou bezpečným malým napětím SELV, PELV.

Mezi nabízené transformátory patří také regulační transformátory pro napájení řídicích obvodů. Jsou zkonstruovány a vyzkoušeny podle EN 61558­2­2. S pouze dvěma možnými výjimkami ČSN EN 60204 předepisuje povinné použití regulačního transformátoru v řídicích obvodech. Regulační transformátory STN, STI, STZ, DTI a DTZ splňují požadavky uvedené v tomto předpisu. V nabídce společnosti Eaton naleznete také transformátory MED pro použití v léčebných prostorách.


Všechny související produkty: