Spouštěče motorů

Flexibilní řešení se spouštěči motorů PKZ a PKE: jednoduchá, inteligentní, zásuvná, univerzální.

Spouštěče motorů PKZ jsou společností Eaton vyráběny již od roku 1932. Naše myšlenky a vývoj od té doby rozhodujícím způsobem ovlivnily trendy v oblasti jištění motorů. Výsledkem jsou progresivní koncepce a obchodně úspěšné inovace výrobků, které znovu a znovu přebírají roli mezinárodních trendů a prosazení průkopnických výrobků jako je např. spouštěč motorů PKE.

Prostoje strojů a zařízení by měly být co nejkratší. Bezpojistkové spouštěče motorů PKZ spojují do jediného přístroje ochranu proti zkratu a ochranu proti přetížení. To umožňuje mít krátkou dobu zotavení po poruše. PKZM0, PKZM01, PKZM4 a PKE využívají stejný sortiment příslušenství. Spouštěče mohou být snadno kombinovány se stykači DILM a softstartéry DS7. Spínací technologie nemůže být jednodušší.

Přizpůsobeno pro ovládání stiskem nebo úderem

Spouštěč motorů PKZM01 pro motory až do 25 A je ideální pro malé stroje a další aplikace, které dávají primárně při ovládání přednost používání stlačení nebo úderu. Kromě pomocných kontaktů z řady PKZM0 jsou zde i speciální skříňky se stupněm krytí IP65 a IP40, také s tlačítkem NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. Zkratová vypínací schopnost je 50 kA.

Společné příslušenství – instalace bez nářadí

Pro pokrytí rozsahu od 0,1 do 63 A jsou nutné pouze dva spouštěče motorů. A to pouze při 20 různých typech. Spouštěče motorů jsou přizpůsobeny stykačům řady DIL.

Všechny možnosti v sortimentu

Spouštěč motorů PKM0 nemá funkci ochrany proti přetížení. Tyto vypínače se používají pro ochranu odporových zátěží tam, kde nemůže nastat přetížení. Společnost Eaton nabízí dodatečné jističe transformátorů, kde jsou hodnoty reakce zkratové spouště dokonce vyšší než u spouštěčů motorů, tak aby zvládaly ještě vyšší špičkové rozběhové proudy motorů při chodu naprázdno bez vyvolání vypnutí.

Modulární konstrukce. Nejvyšší úroveň flexibility.Nejvyšší úroveň výkonu

Spouštěč motorů PKE s elektronickou ochranou proti přetížení nabízí zajímavou alternativu k bimetalovému řešení a doplňuje inteligentní řadu PKZ. Spouštěč motorů PKE zajišťuje nejvyšší úroveň flexibility charakterizovanou kompaktní a modulární konstrukcí se zásuvným modulem elektronické spouště pro proudy motoru až do 65 A.

Díky SmartWire-DT máte informace na dosah ruky

Spouštěčové kombinace s PKZ a PKE umožňují prostřednictvím SmartWire-DT integraci do prostředí automatizace. Momentální tok proudu spouštěčem PKE může být detekován také pomocí modulárních obvodů COM. Data mohou být přenášena přímo do řídicího zařízení a jsou k dispozici v rámci celého systému.

SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Všechny související produkty:

Spouštěče motorů PKZM01

Tlačítkové spouštěče motorů do 25 A. Základní vlastnosti Spouštěče motorů PKZM01 jsou ideáln...

více informací

Spouštěče motorů PKZM0 - PKZM4

Spouštěče motorů s otočnou rukojetí do 65 A. Tyto spouštěče s otočným ovládáním mají rozsah jmenovitých hodnot proudů ...

více informací

Spouštěče motorů PKE

Elektronické spouštěče motorů do 65 A. Popis produktu Spouštěče motorů PKE s elektronickou ochran...

více informací

Elektronické multifunkční spouštěče EMS

Kombinace polovodičového spínání a elektronického jištění motorů do 9 A. Popis produktu Elektronický spouštěč motoru ...

více informací