Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Společnost Eaton vydává odbornou studii, která zdůrazňuje vývoj provozních konceptů jako reakci na 4. průmyslovou revoluci

Jak navrhnout rozhraní člověk-stroj pro digitální budoucnost

PRAHA 27. 11. 2017 -  Společnost Eaton vydává novou odbornou studii s názvem „Inovativní provozní koncepty pro novou generaci strojů“. Autor Tobias Ischen představuje základní provozní koncepce a vizualizace, a zároveň navrhuje  co musí konstruktéři strojů zvážit, aby splnili požadavky 4. průmyslové revoluce, IoT (internetu věcí) a budoucích potřeb uživatelů,  digitální doby. Při tom popisuje vývoj moderních multidotykových ovládacích zařízení a roli ovládacích a signalizačních přístrojů.

Je zřejmé, že bez dotykových zařízení si dokážeme každodenní život představit čím dál hůře a multidotykové ovládací jednotky se stávají stále důležitějšími i v oblasti průmyslu. Nová chytrá zařízení podporují hladký průběh procesů a poskytují také cennou podporu: usnadňují získávání informací o stavu strojů, záznamových listů nebo servisních plánů v libovolném čase prostřednictvím webového rozhraní. Jaký je výsledek? Zkrácení doby odstávky strojů a zvýšení produktivity.

Strojní inženýři mají příležitost navrhovat stroje s přidanou hodnotou. Té dosahují prostřednictvím moderních ovládacích míst kombinujících multidotykové panely a pečlivě vybrané ovládací a signalizační přístroje s atraktivním designem. Zároveň musí zajistit, že rozhraní člověk-stroj (HMI) bude vždy poskytovat bezpečnou obsluhu v souladu s mezinárodními normami. Rozhraní HMI je v průmyslovém odvětví důležitým prvkem pro dobře fungující ucelený koncept. Odborná studie podrobně popisuje platné příslušné normy a předpisy pro implementaci základních a bezpečnostních funkcí. Na provedení ovládacích a signalizačních přístrojů se vztahují specifické předpisy (barevné a písemné značení). Je také důležité se obeznámit s místními předpisy a požadavky trhu pro vybavení, které bude globálně exportováno.

Odborná studie navíc projednává standardy týkající se co možná nejjednoduššího způsobu zprostředkování prostřednictvím provozních konceptů. Návrháři strojů a aplikací se musí sami sebe zeptat, jaké informace chtějí svým zákazníkům nabízet a jaké komponenty mohou poskytnout. Toho lze dosáhnout uplatněním všeobecně používaných symbolů znázorňujících obecné funkce. Dojde tak ke snížení počtu složitých rozdílů v národních postupech.

Vývoj rozhraní člověk-stroj však zahrnuje i integraci do již existujících systémů, což představuje výzvu pro vývojáře. Je totiž třeba vyvinout koncepty, které lze snadno integrovat do stávající systémové architektury. Na HMI (rozhraní člověk-stroj) se obvykle pohlíží jako na základní součást celkového automatizačního řešení s programovatelným logickým automatem (PLC) v jádru tohoto systému.

Digitální svět se vyvíjí rychle, a co se dnes zdá téměř nemožné, může být v blízké budoucnosti realitou. To platí i pro HMI. Společnost Eaton nabízí také informace týkající se vývoje inovativního ovládacího vybavení založeného na zkušenostech v kombinaci se širokou nabídkou produktů. Vizualizační software Galileo je zde důležitou součástí, protože umožňuje implementaci intuitivních procesů pro provozní koncepty v krátkém čase.                                                                                                                                            

Odbornou studii si můžete stáhnout zdarma pod následujícím odkazem: KLIKNĚTE ZDE.Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.

SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ