SmartWire DT

Komunikační systém SmartWire-DT vznikl jako jednoduchá náhrada rozvodů řídicích kabelů v průmyslovém rozvaděči. Základním principem SmartWire-DT je odstranění jednotek vstupů a výstupů automatizačních systémů a jejich přemístění přímo k řízeným prvkům (motorovým spouštěčům, stykačům, signalizačním prvkům). Pomocí přesunu těchto jednotek vstupů a výstupů k jednotlivým komponentům systému dochází ke značné úspoře místa v rozváděči a k jeho zjednodušení.

Standardní průmyslový rozvaděč obsahuje funkční prvky (tlačítka, stykače, jističe, ...) a řídicí prvky (PLC). Komunikace mezi těmito jednotkami zajišťují bloky vstupů a výstupů, které jsou zahrnuty buď přímo v řídicí jednotce, v tom případě mluvíme o centrální jednotce vstupů a výstupů, nebo jsou umístěny mimo řídicí jednotku. V tomto případě mluvíme o decentralizaci vstupů a výstupů. Technologie SmartWire-DT tuto decentralizaci řeší tak, že jednotku vstupu a výstupu umístí přímo na funkční prvek. Tím dochází ke značnému zjednodušení rozváděče jak ve fázi vývoje, tak při jeho realizaci.

Jednoduchým příkladem může být stykač DILM. V klasické instalaci je k jeho zapojení zapotřebí dvou řídicích svorek A1, A2 a většinou také zapojení pomocného kontaktu, který může být zapínací nebo vypínací.  Pro připojení stykače v systému SmartWire-DT nám postačí jeden virtuální kabel při projektování a jeden skutečný, osmižilový kabel při realizaci. Tento kabel je připojen pomocí kleští ke konektoru a následně k funkčnímu modulu SmartWire-DT na stykači.  Pomocí jednoho stisku kleští tak ušetříte čas potřebný pro odstranění izolace, přidělání dutinky, připevnění označovacího štítku a zašroubování svorky k minimálně čtyřem vodičům najednou. V případě, že jste doposud využívali bloky pomocných kontaktů, ušetříte další čas, místo i finance, protože informace o stavu stykače již je ve vašem systému a záleží jen na vás, zda ji využijete jako zapínací či vypínací kontakt. Nelze opomenout ani to, že při klasickém způsobu montáže musíte tyto činnosti dělat na obou koncích vodiče a tudíž úspora času při montáži je dvojnásobná.

Kromě výše uvedeného stykače lze do systému SmartWire-DT připojit i klasické tlačítka, přepínače a signálky ze sortimentu RMQ-Titan. I zde je úspora nejen při projektování a montáži komponentů ale také při náhradě standardních kontaktních a signalizačních prvků pomocí prvků systému SmartWire-DT. Tyto prvky v sobě mohou integrovat několik spínacích prvků s prvkem signalizačním. Dostupné jsou samozřejmě všechny barvy LED jak pro čelní tak pro zadní montáž.

Dále můžeme do systému SmartWire-DT připojit motorové spouštěče PKE, výkonové jističe NZM a softstartéry DS7. Zapojením těchto, zejména průmyslových, komponentů získáme nové výhody, které nám SmartWire-DT přináší. Pomocí elektronické spouště PKE jsme schopni pracovat nejen s informacemi typu zapnuto/vypnuto ale dokážeme zjistit velikost proudu motoru, teplotní model motoru, důvod vybavení a podobně. Kromě toho, že tyto informace dokážeme zjistit, můžeme na jejich základě řídit ovládací cívku stykače DILM. Ten může být vypnut i v případě proudu narůstajícího nad svou nominální hodnotu. V tomto případě hovoříme o funkci ochranného relé ZMR.

Díky modulům vstupů a výstupů není systém SmartWire-DT uzavřen ani ostatním komponentům z nabídky společnosti Eaton. Připojením pomocných kontaktů jističe PL7 lze monitorovat stav jednotlivých proudových okruhů u složitějších instalací. Pokud je daný jistič vybaven motorovým pohonem, lze jej po vyhodnocení situace opět zapnout, aniž by bylo třeba otvírat dveře rozváděče.

Software SWD-Assist​

Pomocníkem pro správné navržení sítě je jednoduchý software SWD-Assist. Nejprve si výběrem použitých prvků vytvoříte přesně takovou síť, kterou budete realizovat. Software vám zkontroluje příkony jednotlivých prvků a graficky zobrazí využití výkonu použité brány. V případě překročení signalizuje, že je nutné síť doplnit o další napájecí modul. Na základě zadaných parametrů vám dopočítá potřebnou délku SmartWire-DT kabelu a umožní exportovat soupis potřebných prvků se všemi objednacími údaji. Na závěr zkontroluje správnost zapojení a poskytne potřebné soubory GSD nebo EDS pro PLC.

Rohraní software SWD-Assist​

SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ
SOUVISEJÍCÍ VIDEA
SmartWire-DT  00:39:58
SPUSTIT VIDEO

SmartWire-DT

 00:39:58
PŘEHRÁT VIDEO
Eaton's SmartWire-DT Panel Wiring Solutions  00:02:42
SPUSTIT VIDEO

Eaton's SmartWire-DT Panel Wiring Solutions

 00:02:42
PŘEHRÁT VIDEO