Rozváděčový systém xEnergy

Hlavní vlastnosti

 • Samostatně stojící rozváděčový systém
 • Stupeň krytí IP31 nebo IP55
 • Jmenovitý proud až 5000 A
 • Způsoby vnitřního oddělení 1 až 4
 • Kompletně ověřeno ve smyslu normy ČSN EN 61439-2
 • Optimalizovaný systém pro proudy až do 5000 A
 • Minimální množství jednotlivých částí a modulů
 • Universální použití po celém světě (DIN VDE, CEI, UNE, NF)
 • Flexibilní a rozšiřitelný - vyhoví každému požadavku zákazníka
 • Program xEnergy Configurator pro rychlou přípravu podkladů (česká verze dostupná)
 • Jednoduchá a rychlá montáž

Systém xEnergy obsahuje několik typů polí, které mají svoji nezaměnitelnou úlohu, resp. vlastnosti, kterými se od ostatních typů polí liší. Jedná se o pole přívodní, pole s tzv. pevnou konstrukcí, pole s tzv. vyjmutelnou konstrukcí, pole s tzv. výsuvnou konstrukcí a pole pro obecné použití.


Přívodní pole XP (Power)

Pole XP se primárně využívá jako pole, kde jsou umístěny vzduchové nebo kompaktní jističe chránící přívod do rozváděče. Pole XP je velice variabilní, ať už jde o vstup primárních kabelů do rozváděče nebo o umístění hlavních přípojnic, týkající se i všech ostatních typů polí. Jako vstupní prvek lze použít vzduchové jističe řady IZMX16 nebo IZMX40. Dále lze využít i kompaktní jističe řady NZM3 nebo NZM4.


Pole s pevnou konstrukcí XF (Fixed)

Toto pole disponuje pevnou konstrukcí, resp. pevným upevněním všech prvků. V případě potřeby vyjmutí výstupních prvků je nutné tento obvod odpojit od napájení a následně kompletně mechanicky odmontovat. Pole XF je možné vybavit např. výkonovými jističi, motorovými spouštěči nebo pojistkovými odpínači až do jmenovitého proudu 630 A.


Pole s vyjmutelnou konstrukcí XR (Removable)

Pole s vyjmutelnou konstrukcí XR disponují konstrukcí typu Plug In s přímým připojením na pomocné přípojnice. Výměna výstupního obvodu tak může být provedena pod napětím čímž se výrazně snižuje doba odstávky a zjednodušuje údržba. Pole XR je možné vybavit např. výkonovými jističi, motorovými spouštěči nebo pojistkovými odpínači až do jmenovitého proudu 630 A.


Pole s výsuvnou konstrukcí XW (Withdrawable)

Jak už označení pole napovídá, jde o pole s kompletně výsuvnými šuplíky s výstupními obvody. To má vliv na vysokou bezpečnost obsluhujícího personálu, na malou dobu odstávky a na krátký čas potřebný pro údržbu. Pole je možné vybavit šuplíky s výbavou až do jmenovitého proudu 630 A nebo šuplíky určené pro přímý rozběh, rozběh s reverzací nebo rozběh hvězda-trojúhelník.


Pole pro obecné použití XG (General)

Pole pro obecné použití je možné vybavit standartními montážními panely nebo montážními rámy s DIN lištami pro montáž jakýchkoliv přístrojů.


Stavebnicový rozváděčový systém do 5000 A
Kompletně ověřený: skříně + komponenty + sběrnice + SW nástroje
Stavebnicový systém (KIT): flexibilita, rozšiřitelnost, universálnost
Kvalita a přesnost dílů: optimalizované mechanické a elektrotechnické vlastnosti
Dodávky: úsporné balení komponent či předmontované polotovary skříní
Unifikované díly skříní: pět základních typů polí XP, XF, XR, XW a XG
Splňuje normy: ČSN EN 61439-2, IEC/EN, DIN VDE, CEI, NF, UNE
Základní technická data
Normy ČSN EN 61439-2 (IEC/EN)
Vnitřní dělení rozváděčů způsob 1 až způsob 4b
Jmenovité napětí Ue 690 V / 50 – 60 Hz
Jmenovitý proud Ie až 5000 A
Jmen. krátkodobý proud Icw až 100 kAef (1s)
Pracovní teplota 35 °C až 50 °C
Stupeň krytí IP 31 / IP 55
Druhy sítí TN-C / TN-C-S / TN-S / IT
Standartní barva RAL 7035 (jiné na zakázku)
Rozměry výška: 2000 mm, bez podstavce
šířka: 425 / 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
hloubka: 400 / 600 / 800 mm
SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ