Řídící relé EASY a MFD titan

Řídicí relé easy500/700/800, jakož i multifunkční displej MFD-Titan přichází s celou řadou technických možností pro realizaci aplikací průmyslové automatizace a automatizace budov, výroby strojů nebo zařízení. Pro realizaci správného řešení je k dispozici řada různých verzí přístrojů s odlišnými funkcemi, velikostmi napětí, možnostmi rozšíření a zapojení do sítě. Stejně jako např. multifunkční časová relé, easy500/700 nabízejí další hlavní funkce jako čítače, komparátory analogových hodnot, spínací hodiny, atd. Přístroje easy800 a MFD-Titan obsahují řadu funkčních bloků jako PID regulátory, matematické funkce a bloky pro přepočet hodnot a mnoho dalšího. MFD-Titan také nabízí uživatelsky přívětivé obslužné a vizualizační možnosti, jako jsou funkce tlačítek, obrázky nebo sloupcové grafy, stejně jako zobrazení textu, zadávání hodnot a zobrazovací funkce. Stupeň ochrany IP65 znamená, že lze displej používat i v agresivním prostředí.

Konfigurační software easySoft

easySoft-Basic

Programovací software easySoft-Basic slouží k programování easy500/700. Funkce „Drag & Drop" umožňují rychlé a pohodlné zadávání schématu zapojení. Dále tento software nabízí možnost simulace, online komunikace a dokumentace.

easySoft-Pro

Pomocí easySoft-Pro lze programovat easy500/700/800,  multifunkční displej MFD-Titan, i easy800 se SmartWire-DT. Vedle funkcí easySoft-Basic je u easySoft-Pro dále k dispozici editor masek ke tvorbě vizualizace MFD-Titan. S integrovaným konfigurátorem SmartWire-DT se provádí zapojení větve SmartWire-DT do programu. CD easySoft-Pro obsahuje bezplatný OPC-Server, který umožňuje standardizované napojení na nadřazené výpočetní systémy (klienty OPC). Stejně jako easySoft-Basic lze i easySoft-Pro nainstalovat ve 13 jazycích.

Programovací kabely a bluetooth adaptér

Pro standardní spojení řídicích relé s PC se využívají programovací kabely, které se rozlišují typem připojení k PC (USB nebo RS232) a typem konektoru pro relé EASY (EASY500/700 nebo EASY800/MFD-TITAN).

Komunikace pomocí Bluetooth adaptér

Uživatelé mohou komunikovat s řídicími relé také na dálku pomocí bluetooth adaptéru. V běžných průmyslových prostředích může být s bluetooth adaptérem překonána vzdálenost až deseti metrů mezi easy a notebookem.

Bluetooth adaptér je dodáván s nezbytnými certifikacemi pro bezdrátovou komunikaci jak pro Evropu (ENW89811K4CF 22/xx R & TTE 1999/5/ES), tak USA (FCC ID: T7VEBMU) nebo Kanadu (C: 216QEBMU). Jako bezpečnostní kód pro komunikaci s notebookem je pro každý adaptér používán 8-místný číselný PIN. Tím se zabrání možnosti neoprávněných externích přístupů k řídicímu relé easy800. Samotný bluetooth adaptér lze velmi snadno a rychle rozpoznat například na operačním systému Windows 7, kde při bluetooth skenování je detekován EASY800-BLT-ADP-xxxxxx, který může být pomocí bezpečnostního kódu požadovaného adaptéru integrován. Šestimístné číslo „xxxxxx" je ID MAC adaptéru bluetooth a používá se pouze jednou pro jedinečnou identifikaci.

Tímto způsobem mohou uživatelé obsluhovat několik adaptérů na jednom PC. Na druhé straně může jeden bluetooth adaptér spravovat až čtyři různé PC s bluetooth připojením. Se software easySoft-Pro od verze 6.91 lze nastavit bluetooth spojení stejně snadno jako komunikaci přes programovací kabel a stahovat či ukládat vytvořené programy nebo zobrazovat on-line stavy ve spínacím schéma.

Ovládejte relé pomocí vašeho chytrého telefonu

Při využití jakéhokoliv chytrého telefonu s operačním systémem Android 2.2 a vyšším lze k řídicím relé přistupovat ještě jednodušeji a rychleji. Aplikace je dostupná zdarma na GooglePlay. Pro správnou funkci je nutný bluetooth adaptér pro relé EASY.

 

SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ
GALERIE
Všechny související produkty:

EASY500

Pro menší aplikace s max. 12 vstupy/výstupy: Elektronické zadávání spínacích schémat 1:1 Zadá...

více informací

EASY700

Pro řešení středních řídicích úloh s max. 40 vstupy/výstupy: Úplná funkčnost přístroje easy500...

více informací

EASY800

Ideální pro velké řídicí úlohy s otevřeným nebo s uzavřeným regulačním obvodem s max. 328 vstupy/...

více informací

MFD-Titan

Kombinuje funkce přístroje easy800 s uživatelsky přívětivou vizualizací pro rozsáhlé aplikace s v...

více informací

EasySafety

EasySafety je produktem, který doplňuje sortiment řídicích relé EASY. Tento produkt nabízí podobn...

více informací