Řešení - Proč zvolit EATON?

Řešení energetického návrhu společnosti Eaton se soustředí na oblasti strojírenství, stavebnictví, a poradenské služby pro širokou škálu tržních segmentů. Naše činnost podporuje zdravotní péči, vládu, obce, školy, vysoké školy a soukromé klienty v komerčních, průmyslových a institucionálních zařízeních.

Naše služby zahrnují:

  • Energetické inženýrství a poradenství
  • Systémy pro zelené, inteligentní budovy
  • Uvedení do provozu
  • Realizace projektů s vyšší přidanou hodnotou


Výhody pro zákazníka jsou:

  • Nižší provozní náklady
  • Nižší podnikatelské riziko
  • Lepší pracovní prostředí a vyšší produktivita pracovníků
  • Důraz na udržitelnosti životního prostředí
  • Soulad s národními právními předpisy