Průmyslová automatizace

Jednoduché řešení – nová cesta k efektivnímu stroji

Odpověď na rostoucí dynamiku ve světě podnikání zní: Tvorba hodnot. Je nutné rozeznat skrytý potenciál a rezervy a vytvořit z nich výhody pro zákazníka. Z tohoto ústředního motivu společnost Eaton vyvinula „jednoduchou filozofii“. Podstatným rysem této filozofie je snaha o rozeznávání a eliminaci veškerého plýtvání, kam například spadají náročné procesy, prostoje, nadvýroba, chyby a plýtvání materiálem.

Pro oblast strojírenství společnost Eaton vyvinula technologii SmartWire-DT. Tato směrodatná technologie umožňuje: decentrální inteligenci od řízení až po senzor pro jednoduché přímočaré automatizační struktury – jednoduchá automatizace, jednoduché spojení všech účastníků pomocí zásuvných modulů namísto náročného propojení od bodu k bodu – jednoduché připojení, a transparentnost údajů o spotřebě energie a hodnotách proudu pro údržbu, diagnostiku i energeticky úsporné využití – jednoduché napájení.

Jednoduché řešení rozhodujícím způsobem zdokonaluje celý řetězec tvorby hodnot – počínaje plánováním a projektováním, přes výrobu a uvedení do provozu až po hladký provoz s vysokou dostupností zařízení a údržbu stroje.

 

Lean Automation

Decentrální inteligence je rozhodujícím heslem pro inovaci, která ovlivňuje řešení SmartWire-DT v oblasti automatizace. Moduly pro standardní spínací přístroje generují digitální a analogové informace a činí úroveň I/O zbytečnou. Současně se nová technologie implementuje do řídicích systémů a pohonné techniky. Partneři SmartWire-DT přejímají tuto technologii také do svých komponent. Výsledkem jsou snadno projektovatelné, přímočaré automatizační struktury s menším množstvím komponent. Komponenty pro toto řešení jsou PLC a řídicí relé Eaton s hlavním (master) napojením SmartWire-DT. Řešení jednoduché automatizace s HMI/PLC Eaton navíc spojuje řízení a vizualizaci v jednom přístroji.

 


Lean Connectivity

Všichni účastníci SmartWire-DT se připojují pomocí jednoduchých konektorů. Náročné a z hlediska chyb rizikové kabelové propojení od bodu k bodu tím odpadá. Zkoušky i uvedení do provozu tak lze provádět rychle a bezpečně. Takto dosažitelné úspory dosahují enormních rozměrů. Náklady na kabelové propojení, zkoušku a uvedení do provozu lze podle příslušného stroje snížit až o 85%.

 Lean Power

Velkou výhodou této nové technologie je transparentnost dat od řídicího systému až po akční jednotku/senzor. Takto jsou k dispozici mimo jiné všechny informace o spotřebě proudu a energie v celém stroji i na jednotlivých akčních jednotkách. S těmito informacemi lze u zařízení a strojů optimalizovat spotřebu energie, provádět diagnostiku v předřazeném prostředí a optimalizovat tak procesy a zvyšovat dostupnost strojů. Spínací přístroje, které tyto obsáhlé informace přivádějí do oblasti motorových spínačů a stykačů, jsou například motorový spouštěč PKE nebo výkonový jistič NZM. Díky integraci technologie SmartWire-DT do přípojnicových systémů s technologií Cross-Link značky Wöhner lze do těchto řešení integrovat velké množství dalších přístrojů.Dotykový displej – centrální PLC – řídicí vodiče – sběrnice – vzdálené I/O

Použití dotykových displejů a vzdálených I/O odstraňuje nutnost složitého zapojování vodičů do centrálního PLC. Dotykový displej poprvé nabízí komunikační připojení k systému ERP. Vedoucí výroby tak již není na místě zapotřebí, a k údajům ze stroje je nyní možné přistupovat dálkově. Používají se spolu se sběrnicí, vzdálenými I/O k nahrazení složité kabeláže stroje. Použití těchto typů architektury je dnes široce rozšířené. Data ze stroje jsou zpřístupněny systému vyšší úrovně.

Dotykový displej – centrální PLC – řídicí vodiče – sběrnice – SmartWire-DT™ – vzdálené I/O

Použití SmartWire-DT podstatně snižuje práci se zapojením vodičů pro ovládací přístroje, spouštěče motorů a jističe. SmartWire-DT zahrnuje podřízené přístroje (slave) do komunikační struktury a napájí je pracovním proudem. Jasná a jednoduchá struktura tedy také zkracuje fázi zkoušení a uvedení do provozu. SmartWire-DT je připojen přes brány ke sběrnicovým systémům Profibus nebo CANopen. Nezbytné inženýrské práce jsou ve vedení SmartWire-DT podstatně omezeny. Ostatní komponenty, jako snímače a ovládací prvky, jsou primárně připojeny ke sběrnicovým systémům přes vzdálené I/O.

HMI/PLC s integrovaným SmartWire-DT™ – sběrnice – vzdálené I/O

PLC s dotykovým displejem nahrazuje centrální PLC. Brána ke sběrnici již není zapotřebí, vedení SmartWire-DT je připojeno přímo k HMI/PLC. Provozní data motorových vývodů jako proud motoru, tepelné zatížení motoru, spínací stavy a signalizace vybavení jsou přenášeny přes SmartWire-DT do HMI/PLC. Servopohony, frekvenční měniče Eaton jsou integrovány do struktury automatizace přes standardní sběrnice. Elektrické pohony nahrazují mechanický systém a umožňují flexibilní výrobu. Obsluha stroje si prostřednictvím dotykového displeje zvolí vyráběná množství a výrobní recepty. Prostoje a přestávky se stávají minulostí.

HMI/PLC – vzdálená inteligence pomocí SmartWire-DT™

Vizionářská struktura „jednoduché automatizace“ odstraňuje potřebu vzdálených I/O a všech signálních zapojení vodičů ke snímačům nebo ovládacím prvkům. „Jednoduché zapojení“ přináší technologii SmartWire-DT přímo do přístrojů. Struktura sestává z HMI/PLC s integrovaným SmartWire-DT a z inteligentních vzdálených komponent. Počínaje displejem, SmartWire-DT spojuje ovládací hlavice tlačítek, signálky, spínací přístroje až po snímače. Frekvenční měniče a bezpečnostní systémy, jakož i elektrické pohony, jsou integrovány přes SmartWire-DT. „Jednoduchá automatizace“ nakonec spojuje dohromady do světa automatizace i svět elektřiny.