Distribuce energie

Společnost Eaton nabízí ve svém portfoliu velké množství zařízení pro distribuci elektrické energie od vysokonapěťového primárního či sekundárního rozváděče přes distribuční transformátory, přípojnice nízkého napětí, hlavní rozváděče nízkého napětí až po malé domovní rozváděče. Všechna tato zařízení distribučního rozvodu navíc mohou obsahovat výkonové, instalační či jiné prvky, které jsou taktéž součástí portfolia Eaton.

Rozváděče vysokého napětí

Portfolio vysokonapěťových zařízení do jmenovitého napětí 25 kV obsahuje rozváděče a výkonové vypínače určené mimo jiné i pro distribuční účely v elektrárnách, rozvodných stanicích a distribučních transformovnách. Produktové řady zahrnují rozváděče a vypínače, které pro spínání využívají moderní vakuovou technologii resp. vakuová zhášedla, která jsou v případě společnosti Eaton pod patentovou ochranou. Pro účely izolace se využívá kombinace pevných izolantů a vzduchu, která spolu s vakuovou technologií je ve své podstatě ekologickou technologií nezatěžující životní prostředí.

Přípojnicové systémy

Společnost Eaton v rámci přípojnicových systémů nabízí řešení pro přenos elektrické energie od distribučního transformátoru velkých či malých výkonů do nízkonapěťových rozváděčů. Součástí jsou i produktové řady využívané pro distribuci elektrické energie ve velkých objektech jako jsou kancelářské nebo výrobní komplexy. Samozřejmostí jsou i přípojnicové systémy určené pro distribuci energie pro osvětlovací systémy. Portfolio nabízí měděné nebo hliníkové přípojnice až do jmenovitého proudu 6300 A.

Rozváděče nízkého napětí

Nízkonapěťové rozváděče jsou nedílnou součástí každého nízkonapěťového rozvodu ve všech myslitelných instalacích. Eaton nabízí řešení od velkých skříňových rozváděčů pro velké rozvodny sahající až do jmenovitého proudu 5000 A až po malé plastové rozvodnice určené pro bytové jednotky. Kompletní portfolio obsahuje rozváděče lišící se způsobem montáže, místem použití nebo i stupněm krytí pro pokrytí většiny instalací.

Výkonové jističe a vypínače

Výkonové jističe a vypínače patří mezi nejdůležitější prvky distribučního rozvodu, které jsou v mnoha případech vstupním nebo výstupním prvkem nízkonapěťového rozváděče. Produktové řady obsahují zařízení s jmenovitým proudem až do 6300 A a zkratovou odolností 100 kA.