Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Produkty společnosti EATON pro spínání a jištění elektromotorů

Společnost Eaton staví v sortimentu spínacích a jistících prvků na dlouholetých zkušenostech a kvalitách produktů řady Moeller. Jedny z prvních spínacích zařízení uvedla společnost již před více než 100 lety. Od té doby došlo na základě potřebných zkušeností k mnoha technickým změnám, díky kterým lze v současné době přístroji Eaton bezpečně a spolehlivě spínat a jistit připojená zařízení.

Stykače a pomocná relé typové řady DIL…-EA disponují propracovanou konstrukcí, která zajištuje bezproblémový a spolehlivý provoz. Výkonový rozsah stykačů začíná na 7 A v kategorii užití AC-3 a ve čtyřech typových velikostech se dostává až na 170 A. Pro vyšší proudy lze využít uzpůsobená provedení stykačů, a to do jmenovitého výkonu až 2600 A. Mezi hlavní benefity stykačů DIL…-EA je možné zahrnout integrované dvojité třmenové svorky, které umožňují připojení dvou vodičů rozdílného průřezu do každé svorky. Každý stykač se stejnosměrným ovládáním má také integrovaný ochranný člen cívky, jenž eliminuje možné poškození cívky případným přepětím v řídicím obvodu. Navíc jsou tyto cívky charakterizovány vyšší tolerancí stejnosměrného napětí. Široká nabídka příslušenství od standardních pomocných kontaktů až po komunikační moduly systému SmartWire-DT zjednodušuje projektování a montáž přístrojů. Bez nástrojové propojovací sady poskytují rychlé a efektivní zapojení spouštěčů motorů a stykačů, a vytvářejí tak kompletní sestavu pro přímý nebo reverzační rozběh asynchronních motorů s jištěním proti přetížení a zkratu. Standardem je již dnes nízký příkon cívek stykačů a velmi vysoká mechanická i elektrická životnost silových kontaktů. V neposlední řadě je také potřeba zmínit funkci nuceného vedení kontaktů uvnitř modulů pomocných kontaktů dle normy ČSN EN 60947-5-1.

Spouštěče motorů PKZM…-EA navazují na úspěšnou historii jisticích prvků společnosti Eaton. Se zkratovou odolností až 150 kA a jmenovitými proudy od 0,16 až do 63 A pokrývají veškeré standardní aplikace při jištění elektromotorů. Možnosti ovládání otočnou rukojetí nebo tlačítky umožňují adaptaci různého provedení krytů pro zajištění vyššího stupně krytí (až IP65) a přizpůsobení konkrétnímu místu instalace – například kryty s červenožlutou uzamykatelnou rukojetí k použití jako nouzový vypínač nebo s tlačítkem nouzového vypnutí s aretací. Veškeré další příslušenství, jako vypínací spouště a pomocné kontakty, je kompatibilní se všemi variantami spouštěčů motorů PKZM…-EA, čímž se zjednodušuje návrh a logistika jednotlivých komponent. Montáž příslušenství na základní přístroj je navíc řešena bez potřeby použití jakéhokoli nářadí. Stejně jako u stykačů jsou i spouštěče motorů certifikovány pro mezinárodní použití.

Portfolio spínacích a jisticích přístrojů společnosti Eaton je v souladu s aktualizovanou normou CE "ČSN EN 60947-1", ve které se nově přísněji posuzují požadavky na přístroje z pohledu bezpečnosti elektrických zařízení. Drobné úpravy rozměrů a kontur u stykačů DIL…-EA a spouštěčů motorů PKZ-…-EA zaručují všestrannou ochranu výrobků a jejich uživatelé jsou ještě lépe chránění proti úrazu elektrickým proudem.


Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.