Pojistkové systémy

Pojistka je spolehlivý přístroj chránící proti nadproudům. Pojistková vložka je umístěna mezi kontakty v podobě pojistkového držáku, odpínače či odpojovače a takto vzniklý celek představuje pojistku. Elektrický odpor pojistkové vložky je téměř zanedbatelný, proto se pojistka chová jako vodič. Nicméně v případě výskytu nadproudu v obovodu se tavný vodič v pojistkové vložce zahřívá vlivem průchodu elektrického proudu a dochází k jeho tavení, dokud nedojde k přerušení obvodu. Velikou výhodou pojistkových vložek je absence jakéhokoliv pravidelného testování či údržby, vysoká vypínací schopnost při zachování kompaktních rozměrů a v neposlední řadě značná omezovací schopnost prošlého poruchového proudu.

Charakteristiky pojistkových vložek

Tavná charakteristika pojistkových vložek představuje jejich chování a rychlost reakce v přetíženém obvodu. Obvykle se označuje soustavou dvou až tří písmen, přičemž první z nich představuje rozsah vypínání pojistkové vložky:

  • Tavná vložka třídy "a" - pojistková vložka jistí až od výrobcem stanovené hodnoty proudu. Převážně nejistí proti nízkým nadproudům. ale proti středním až vysokým (zkratům).
  • Tavná vložka třídy "g" - pojistková vložka jistí v celém rozsahu vypínací charakteristiky (všechny proudy, které vyvolávají tavení tavného vodiče až do své jmenovité vypínací schopnost). Jistí proti nízkým, středím i vysokým nadproudům.

Druhé písmeno v označení charakterisitky představuje kategorii užití. Ty mohou být následující:

  • M - pro jištění motorových vývodů (typicky aM)
  • G - pro ochranu obvodů a kabelů (typicky gG)
  • R - pro jištění polovodičů (gR, aR)
  • Tr - pro jištění transformátorů (gTr)
  • PV - pro jištění fotovoltaických systémů (typicky gPV)

Typ a typová velikost

Typ a typová velikost hrají vedle charakteristiky neméně důležitou roli při výběru pojistky. V zásadě se typ pojiskové vložky dá rozdělit do dvou kategorií:

  • Pojistky určené pro obsluhu laiky (závitové pojistky typu D)
  • Pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (válcové, nožové pojistky)

V sortimetnu společnosti Eaton lze nalézt řešení pro většinu požadavků na ochranu pojistkami. V portfoliu produktů se nyní nalézá přes 8000 položek a je jen na Vás, kterou pojistku si vyberete.

Všechny související produkty:

Válcové pojistkové vložky C10, C14, C22

Základní vlastnosti Charakteristika gG nebo aM Vypínací schopnost 120kA (400V a 500V) nebo 80kA (690V) Vysoká om...

více informací

Válcové pojistkové vložky FWC, FWP

Základní vlastnosti Charakteristika aR Vypínací schopnost 200kA AC a 50kA DC Velmi vysoká omezovací sc...

více informací

Válcové pojistkové vložky PV

Základní vlastnosti Charakteristika gPV Velmi vysoká omezovací schopnost Splňují požadavky IEC 60269 Vhodné do ...

více informací

Závitové pojistkové vložky D

Základní vlastnosti Charakteristika gG, DZ a gR V typové vlikosti E16, E27 a E33 Vypínací schopnost 50kA Splňuj...

více informací

Nožové pojistkové vložky NH

Základní vlastnosti Charakteristika gG nebo aM Vypínací schopnost 120kA Vysoká omezovací schopnost Splňují poža...

více informací

Nožové pojistkové vložky 170M

Základní vlastnosti Charakteristika gR nebo aR Vypínací schopnost 200kA Vysoká omezovací schopnost Splňují poža...

více informací

Nožové pojistkové vložky PV

Základní vlastnosti Charakteristika gPV Vypínací schopnost 50kA Velmi vysoká omezovací schopnost Splňují požada...

více informací