Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Podporujeme

Společnost Eaton Elektrotechnika již dlouhodobě podporuje různé charitativní projekty , ale také konkrétní projekty z oblasti kultury a sportu. Zařadila se tak mezi společensky zodpovědné firmy, které považují veřejně prospěšnou činnost za nedílnou součást podnikání. 

Za poslední roky Eaton Elektrotechnika uvolnila významné finanční prostředky na podporu různorodých projektů, jakými jsou např. spolupráce s azylovým domem SKP HOPO v Horních Počernicích, charitativním golfovým turnajem nadačního fondu AQUAPURA, kulturně-společenskou akcí Město v pohybu v Ústí nad Orlicí, projektem Sociální automobil na rozvoz obědů, charitativní organizací Pohoda a mnoho dalších.

Podporujeme také  řadu středních škol. Naše angažovanost často překračuje mez pouhých finančních příspěvků. Vybavujeme  školy praktickými a názornými pomůckami, nabízíme praxi pro studenty. Naši angažovaní zaměstnanci vnášejí do těchto projektů své nadšení pro věc a dobré nápady.

V tomto trendu bude společnost pokračovat i nadále.Mistrovství České republiky v požárním sportu

30. červen 2017   Pro letošní rok jsme se rozhodli spojit značku Eaton s hasičským sportem, konkrétně s Mistrovstvím České republiky v požárním sportu. Tohoto Mistrovství se účastní  krajská reprezentační družstva mužů a žen profesionálních i dobrovolných hasičů ze všech krajů republik...


Azylový dům SKP HOPO Horní Počernice

27. červen 2017   Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a podporuje jejich sociální začleňování. Více informací o pro...


Město v pohybu

27. červen 2017   Podpora společensko-kulturně-sportovní akce „Město v pohybu – týden dobré pohody“.  Město Ústí nad Orlicí v tomto týdnu pořádá řadu sportovních soutěží a kulturních programů, kterých se účastní jak ústečtí obyvatelé, tak i pozvaní hosté z celé republiky. V tomto roce se akce konala již po 18.  Více informací o pr...


Nadační fond AQUAPURA

27. červen 2017   Nadační fond Aquapura podporuje osoby, které prodělaly TEN (tromboembolickou nemoc), a zdravotnické organizace, které tyto pacienty léčí. Hlavními cíli této instituce je zlepšení péče o pacienty s prodělanou TEN, zlepšení prevence a podpora výzkumu. 


Martin Matějíček

27. červen 2017   Mistr České republiky v Moto Trailu Martin Matějíček jezdí na speciálně upravené motorce od svých pěti let. K tomuto sportu ho přivedl jeho otec, vynikající motokrosař. Martin má na svém kontě mimo titulu mistr ČR také spoustu dalších úspěchů ze světových soutěží. Více informací o projektu:​ http://martinmatejicek.com


Rugby club Tatra Smíchov

27. červen 2017   Rugby club Tatra Smíchov je mimo jiné známý i svým projektem "Sport bez hranic", jehož hlavním cílem je propagovat sportovní aktivity jako součást zdravého životního stylu dětí a mládeže. Členy tohoto klubu se mohou stát ženy, muži i děti. Více informac...


Charitativní organizace POHODA

27. červen 2017   Pohoda je transparentní charitativní organizace, která poskytuje kvalitní sociální služby lidem s mentálním postižením. Tyto služby jsou standardizované, využívá nejnovějších poznatků a postupů, o individuální formě podpory rozhoduje vždy sám klient. Mimo jiné šíří...