Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Odborná studie společnosti Eaton ukazující, jak mohou výrobci strojů zvýšit spolehlivost a bezpečnost vhodnou ochranou obvodů

PRAHA 10. 7. 2017 Společnost Eaton zveřejnila svojí odbornou studii Ochrana osob a strojů před škodlivými reziduálními proudy. Tento dokument vymezuje funkce a druhy proudových chráničů (RCD) a prakticky ukazuje, jak mohou výrobci strojů zvýšit spolehlivost a bezpečnost při současné úspoře času a peněz pro sebe i pro své zákazníky.

Jde o první odbornou studii společnosti Eaton, z řady tří dokumentů rozebírajících téma proudových chráničů. Obsahuje informace užitečné pro výrobce strojů a systémů, kteří se snaží pochopit problémy související s volbou a instalací RCD. Také se podrobně zabývá škodlivými účinky elektrického proudu na lidské tělo, fungováním RCD, jejich instalací a úlohou v celkové strategii ochrany.

„Pro výrobce strojů je velmi důležité znát elektrické poruchy, které mohou mít vliv na stroje a výrobní proces, a tento dokument je důležitým zdrojem informací pro ty, kteří si chtějí být jisti, že používají správné technologie a dodržují místní legislativu,“ uvádí Peter-Lukas Genowitz, produktový manažer RCCB ve společnosti Eaton. „Jen tak mohou zvýšit účinnost a ziskovost současně s ochranou obsluhy.“

Zařízení RCD rozpoznávají a reagují na reziduální proudy, chrání lidi před úrazem elektrickým proudem, snižují prostoje a eliminují rizika požáru. Tyto proudy mohou vznikat z mnoha důvodů a mohou nabývat různých forem, je tedy důležité vybrat vhodné RCD se správnými vypínacími charakteristikami. Instalace nesprávně zvoleného RCD nemusí chránit před skutečnými poruchami a může vyvolávat nežádoucí vypnutí, což vede k prostojům ve výrobě.

S různými normami a předpisy existujícími po celém světě si musí výrobce strojů vyvážející své výrobky do zahraničí být jist, že RCD odpovídá těmto mezinárodním normám. Správná volba výrobků použitelných ve všech zemích zamezí ztrátám času a zvyšování nákladů. Tento dokument také podrobně popisuje různé průběhy reziduálních proudů a rozebírá vhodný typ RCD pro použití k jejich rozpoznání a reakci na ně.

Pokrývá různé problémy s jevy v elektroinstalaci, které mohou vznikat a které výrobci strojů musí při výběru RCD zvažovat. Zahrnuje i to, jak běžné svodové proudy přispívají k vyhodnocovaným reziduálním proudům, jak mohou vysoké rázové proudy způsobovat nežádoucí vypnutí a jaká zařízení nabízejí ochranu proti nežádoucímu vypnutí v případě přechodných zemních svodových proudů. Tento dokument popisuje možné následky situací, kdy elektrický proud neteče určenými proudovými drahami.

„Proti těmto rizikům je tedy nutné bojovat jak kvůli bezpečnosti a ochraně zdraví, tak pro zajištění maximální efektivity a minimálních prostojů stroje,“ pokračuje Genowitz. „Výrobci strojů toho mohou dosáhnout volbou správných přístrojů pro ochranu obvodů.“

Navíc kromě proudových chráničů se může firma Eaton pochlubit jedinečnou řadou špičkových přístrojů pro ochranu obvodů, jako jsou instalační jističe, kompaktní a vzduchové jističe, pojistky a hydromagnetické jističe. Proto je společnost v ideálním postavení, kdy pomáhá výrobcům strojů od správného určení technických parametrů, výběru vhodných přístrojů, přes instalaci až po údržbu.

Tento dokument je k dispozici k bezplatnému stažení na adrese www.eaton.eu/cz/cp/rcd.                                                                                                                                         

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz. Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@ETN_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton) LinkedIn firemní stránce. Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.

SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ