Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Odborná studie na téma Ochrany motorů pro revoluci IE3

Praha 12. leden 2015 - Společnost Eaton, působící v oboru řízení energie, uveřejnila novou odbornou studii Ochrana motorů pro revoluci IE3, která se zabývá dopadem směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP) na spínací a ochranné systémy pro elektrické motory. Studie, jejímž autorem je produktový manažer společnosti Eaton Jan Nowak,poskytuje výrobcům strojů a systémů představu o dopadech směrnice na konstrukci motorů i praktická doporučení pro výběr ochranných zařízení.

„Povědomí energetické účinnosti se v průmyslovém sektoru díky směrnici ErP nesmírně zvýšilo,“ vysvětluje autor Jan Nowak. „Výrobci elektromotorů nyní uvádějí na trh výrobky se stále vyššími úrovněmi účinnosti, což je jedině správné a vhodné. Je však důležité si uvědomit, že toto má dopad nejen na konstrukci motorů, ale i na ochranné systémy, které jsou u nich používány.“

Studie se zabývá tím, jak požadavky stanovené ve směrnici ErP a v předpisech pro motory nutí výrobce elektromotorů provádět u výrobků konstrukční změny. Projednáván je dopad směrnice, který je patrný v mnoha oblastech elektrických charakteristik, od většího průřezu vodičů pro vinutí statoru po vyšší startovací proudy.

Odborná studie Eatonu analyzuje dopad na spínací a ochranná zařízení. Výrobcům strojů a systémů poskytuje pomůcku při výběru správného zařízení pro splnění potřeb specifických aplikací i požadavků směrnice. Popsány jsou i konstrukční změny pro ochranné systémy motorů a vysvětlena jsou rizika související s těmito změnami.

Odhaduje se, že elektromotory se podílejí téměř ze dvou třetin na průmyslové spotřebě elektrické energie. Evropská unie rozpoznala potenciál snížení tohoto objemu i souvisejících emisí CO2 prostřednictvím používání účinnějších technologií a zavedla celou řadu opatření včetně směrnice o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP) 2009/125/ES.

Odborná studie Ochrana motorů pro revoluci IE3 je zdarma ke stažení na www.eaton.cz/moem-ee.Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.