Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Ochrana motorů s vysokou účinností. Eaton je „IE3 ready“

PRAHA, 15. září 2015 - Společnost Eaton, výrobce přístrojů pro řízení a distribuci elektrické energie, provedla náročné testy svých výrobků pro ochranu elektrický motorů, aby potvrdila vhodnost jejich použití s nejnovějšími, vysoce efektivními motory třídy IE3. Všechny stykače řady DIL a spouštěče motorů PKZ a PKE se ukázaly jako vhodné pro efektivní a spolehlivé ovládání motorů třídy IE3, a byly proto označeny jako „IE3 ready“.​


Směrnice Evropské unie „Energy-related Products“ (ErP směrnice), jejímž cílem je zvýšení efektivity produktů spotřebovávajících energii, donutila výrobce elektromotorů provést konstrukční změny motorů. Při výrobě motorů se nyní používají vodiče většího průřezu pro snížení odporu vinutí, plechy statorů a rotorů optimalizované ke snížení ztrát vlivem bludných magnetických polí nebo kvalitnější ocel minimalizující hysterezní ztráty.

Tyto změny znamenají, že vysoce efektivní motory mají zvýšenou indukčnost, což vede k větším záběrovým proudům. Stykače a jisticí prvky pro ochranu motorů proto musí být schopny vypořádat se s tímto vývojem.

Jako jeden z předních světových odborníků prozkoumala společnost Eaton tento problém do hloubky a provedla rozsáhlé praktické testování. Například stykače řady DIL byly testovány pro potvrzení vhodnosti použití s IE3 motory pro přímé spouštění ve veřejných a soukromých

napájecích sítích, pro spouštění hvězda-trojúhelník, pro použití se softstartéry reprezentované řadou DS7 nebo pro použití s frekvenčními měniči řady PowerXL. Společnost Eaton také vylepšila vlastnosti svých motorových spouštěčů PKZ a PKE, aby vyhověly provozu s vysoce účinnými motory. Úprava vypínacích charakteristik byla nutná, protože záběrový proud ve výši osminásobku jmenovitého proudu, uvedený v aktuální edici normy EN 60947-4-1, není dostatečný pro motory třídy IE3.
Pokud by nedošlo k vylepšení ochranných zařízení, mohlo by za jistých provozních podmínek docházet k jejich vybavení i bez zjevné příčiny. To by mohlo vést k nebezpečným stavům, například k „odskočení“ stykače vedoucího k poškození kontaktů nebo dokonce ke svaření kontaktů stykače.

Aby společnost Eaton odstranila tato rizika a zajistila maximální spolehlivost a bezpečnost, jsou přístroje dimenzovány na rozběhové proudy v rozsahu dvanáctinásobku až patnáct a půlnásobku jmenovitého proudu. Je pravděpodobné, že tyto vysoké nároky se brzy stanou normou v oboru. Již nyní probíhají práce na aktualizaci normy EN 60947-4-1 s ohledem na vysoce účinné motory třídy IE3.
Společnost Eaton nabízí podporu uživatelům při výběru přístrojů, dimenzování a koordinaci pro konkrétní použití pomocí bezplatných softwarových nástrojů, jako jsou pravítka pro výběr nebo software CurveSelect pro koordinaci vypínacích charakteristik. Tyto nástroje jsou dostupné zdarma na webu www.eaton.eu/selectiontools.Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.