Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Obnovitelné zdroje, elektromobila, flexibilita sítí a fluorid sírový

Obnovitelné zdroje, elektromobila, flexibilita sítí a fluorid sírový – hlavní předpovědi pro energetický segment pro rok 2020

Dirk Kaiser, vedoucí segmentu řízení distribuce energie, EMEA, EATON

V tomto roce se pozornost opět zaměří na pokračování změn v energetického průmyslu. Hlavními tématy bude, jak reagovat na obavy veřejnosti týkající se změny klimatu a tlak na přijetí zelených technologií. Je stále jasnější, že představitelé států musí zaujmout proaktivní přístup při řešení překážek, které v současné době brání významnému pokroku v této oblasti.

1. Obnovitelné zdroje energie budou pokračovat ve svém nástupu a začnou být důležitější než tradiční zdroje v celé oblasti EMEA. Solární energie se postupně stane se důležitým energetickým zdrojem v celé Evropě. V následujícím roce dojde k rozvoji velkých solárních projektů s nulovými subvencemi. Společně s tím dojde ke zvýšené potřebě skladování solární elektrické energie a k narůstajícímu využití budov pro získávání solární energie. To umožní spotřebitelům získávat a uchovávat energii na dobu, kdy ji budou potřebovat – čímž se jim sníží účty za elektrickou energii.

2. Tento rok se Evropská komise musí věnovat tématu využití fluoridu sírového (SF6) ve vysokonapěťových rozvaděčích a jeho spolehlivý, nákladově efektivním a energeticky účinným alternativám. Vzhledem k tomu, že se buduje stále více solárních a větrných elektráren, poroste také poptávka po VN rozvaděčích. Bohužel většina dnešních VN rozvaděčů obsahuje plyn SF6, který z nich také uniká. SF6 je zdaleka nejhorším ze všech skleníkových plynů (23 500krát silnější než CO2) a pro většinu užití je v EU již dlouho zakázán. Pro velké VN rozvaděče byla ale v důsledku tlaku energetického lobby povolena výjimka. Vzhledem ke vzrůstajícímu povědomí o globálním oteplování je nyní ale jasné, že je potřeba tuto otázku vyřešit, poněvadž využití SF6 ve VN rozvaděčích roste. EU musí nejpozději do července 2020 podat jasné vyjádření, jak rychle dokáže naše odvětví ukončit využívání SF6. To platí zejména pro rozvaděče středně vysokého napětí, které jsou nejrozšířenějším typem, a kde na trhu již dlouho existuje řada jiných možností.

3. V roce 2020 bude na trh uvedeno více nových modelů elektromobilů – od tradičních výrobců i od menších značek. I když je těžké předvídat, kolik elektromobilů se během roku prodá, očekává se, že jejich počet poroste. Přestože do kompletního a úplného přijetí elektromobilů uběhne ještě mnoho let, je již nyní zapotřebí věnovat pozornost vytvoření řádné infrastruktury a podpůrných ekosystémů. To také může napomoci zmírnit obavy spotřebitelů týkající se dojezdových vzdáleností a zároveň zvýšit celkovou atraktivitu elektromobilů. Například zvyšování povědomí o inteligentním dobíjení a obousměrných nabíječkách a s nimi spojené snižování nákladů pro spotřebitele a menší nároky na elektrický systém, pomůže uspíšit rychlejší přijetí elektromobilů.

4. Flexibilita a potřeba nových regulačních opatření se v roce 2020 stanou důležitými tématy na energetickém trhu. Růst poptávky po elektromobilech znamená rostoucí poptávku po elektrické energii. Obnovitelné zdroje nejsou tak flexibilní jako uhlí nebo plyn, a proto je potřeba nalézt řešení, které pomůže uspokojit navýšenou poptávku po elektrické energii. Řešení distribučních sítí tak, aby odpovídaly nabídce a poptávce po elektřině, je stále složitější. K umožnění rozvoje nových technologií, například skladování energie a inteligentní využití energie, je potřeba zajistit stabilní systém, který umožní operátorům elektrické sítě využívat přidané flexibilní možnosti a proto je nutné umožnit síťovým operátorům využívat nové zdroje.

5. Celkový trend směřuje k velkým projektům bateriových úložišť zapojených do sítě. Omezují ho ale zastaralé předpisy a tržní struktura. Díky rostoucímu počtu elektromobilů a zapojení nových gigawattových továren ceny baterií neustále klesají. To umožňuje nárůst projektů na zapojení velkých energetických úložišť v distribuční síti. Jejich využití a přístup na trh je ale stále omezené. Je zapotřebí otevřít trhy pro agregátory a vylepšit předpisy, aby se významně urychlil nárůst používání baterií „za elektroměrem“ – zejména v komerčních a rezidenčních budovách. To umožní rychlý růst využití všech obnovitelných zdrojů energie a vývoj v oblasti možností skladování energie.

6. Vodíková ekonomika a zelená energie vs. šedá energie budou v roce 2020 hlavními tématy diskuse. Investoři si stále více uvědomují, jak můžeme od využití zemního plynu přejít k využívání nízkonákladové zelené energie a vytvářet tak vodík. Přestože to bylo dříve považováno za důležité pouze v odvětví mobility, v průběhu tohoto roku se tomuto tématu pravděpodobně dostane více pozornosti v rámci stacionárních aplikací a průmyslových procesů, například zelené oceli. Nejen, že je to způsob, jak dekarbonizovat teplo a mobilitu na dlouhé vzdálenosti, ale lze to využít také jako způsob řízení sezónních poptávek po energii.

7. V roce 2020 bude kladen větší důraz na digitalizaci distribuční sítě. Je jasné, že se musíme vyhnout velkým výpadkům - jako tomu bylo v roce 2019 ve Velké Británii - a nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, bude využití nových digitálních nástrojů. V současné době je možné vytvářet a spravovat mikrosítě, které mohou umožnit, aby části sítě běžely bez přerušení, a to i v případě závažných poruch nebo neplánovaných událostí. Až dosud byla většina těchto inovací pouze simulována, ale nyní je čas zvýšit počet pilotních projektů, zaměřit se na vývoj digitalizace a zavést správný software. To bude další velký krok směrem k inteligentní síti budoucnosti.“Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.

GALERIE