Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Nové Eaton UPS Power Xpert 9395P pro rozsáhlejší aplikace nabízí o 10 % vyšší výkon než předchozí verze

Praha, 16. října 2014 - Společnost Eaton uvedla novou řadu UPS Power Xpert 9395P, která díky vyšší efektivitě a pokročilé správě napájení snižuje celkové náklady (Total Cost of Ownership). UPS této řady poskytují vysoce spolehlivé a zabezpečené napájení o výkonu 5GVA. UPS vyhovují požadavkům datových center, zdravotnických, finančních i bankovních zařízení, průmyslovému provozu i telekomunikačním aplikacím. Nová verze poskytuje napájení s nižšími náklady a vyšší účinností, má o 10 % vyšší výkon a o 18 % nižší tepelné ztráty než předchozí verze.​

O 10 % vyšší výkon než u předchozí řady

Nová řada UPS Power Xpert 9395P disponuje oproti řadě předchozí o 10 % vyšším výkonem. Toho je dosaženo zvýšenou energetickou účinnosti 96,3 % v režimu dvojité konverze a vyšší výkonovou hustotou v rámci stejné podlahové plochy jako u předchozí řady UPS Power Xpert. Díky vyššímu výkonu se snižují provozní náklady a zkracuje návratnost investice o dva až tři roky. Navíc za chodu klesají tepelné ztráty až o 18 % a snižují se nároky na chlazení.

Variabilní správa modulů, technologie ESS a až 99% účinnost

Pro zaručení vysoké energetické účinnosti i při nízkých úrovních zatížení využívá UPS Power Xpert 9395P systém variabilní správy modulů VMMS (Variable Module Management System). Ten optimalizuje úroveň zatížení výkonových modulů v samostatné UPS i v paralelních sestavách. Technologie úspory energie ESS (Energy Saver System) navíc vypíná výkonové moduly v situaci, kdy není nutná stabilizace a úprava napájecího napětí a zátěž může být napájena přímo z elektrorozvodné sítě. Díky tomu může energetická účinnost vzrůst až na 99 %. V případě zhoršení kvality napájení z elektrorozvodné sítě pak UPS automaticky přepne do režimu dvojité konverze za méně než 2 ms.

Technologie HotSync zvyšuje bezpečnost spolehlivost provozu

Patentovaná Eaton technologie sdílení zátěže HotSync nové UPS 9395P zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz UPS pomocí synchronizace paralelně zapojených výkonových modulů bez nutnosti existence komunikační cesty pro přenos synchronizačních signálů. Elektronický přepínač, který je součástí každé UPS, zaručuje okamžité dosažení plné kapacity bypassu a přidávání výkonových modulů při nárůstu zatížení. UPS 9395P je navržena pro trvalý provoz při teplotě okolí 40oC, aniž by došlo ke snížení jejího výkonu.

Paralelně lze řadit až 7 jednotek

Škálovatelnost (modularita) a flexibilita nové řady 9395P umožňuje správcům datových center přizpůsobit konfiguraci UPS svým aktuálním potřebám paralelním řazením až sedmi jednotek. Jakékoliv změny lze provádět i po dokončení instalace v závislosti na aktuálních požadavcích. Uživatelé mohou sami specifikovat počet výkonových modulů v UPS, preferovanou kapacitu bypassu a topologii, přidávat výkonové moduly podle nárůstu zátěže a vybrat provedení, které bude vyhovovat jejich konkrétní aplikaci, tj. sestavu „záda-záda“, instalaci do„ L“, atd.

Funkce ECT kompletně zefektivňuje provoz zařízení

Funkce jednoduchého testu kapacity ECT (Eaton Easy Capacity Test) umožňuje provést zkoušku celého výkonového řetězce UPS 9395P při plném zatížení, a to bez nutnosti připojení externí zátěže. Tím je eliminována nutnost pronájmu umělých zátěží, instalace dočasných rozvodů, odpadají zbytečné energetické ztráty, časové prodlevy a dodatečné náklady při spuštění, přejímce a pravidelné údržbě.Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.

SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ