Modulární rozváděč Innovac SVS

Popis produktu

Rozváděč SVS je kompletně zapouzdřený rozváděč, v tom smyslu že celá proudovodná dráha je jednofázově izolovaná pevnými izolanty. Rozváděč SVS může být vybaven polem s odpínačem, pojistkovým odpínačem a vypínačem, dále může být vybaven polem s podélnou spojkou přípojnic, polem měření a polem s přímým připojením na přípojnice.

Rozváděč je určen pro sítě se jmenovitým napětím až 25 kV. Jeho přípojnice jsou dimenzované na jmenovitý proud 800 A.

Využití systému SVS

Systém SVS společnosti Eaton Holec je ideální pro použití v distribučních sítích, jako průmyslový rozvaděč a rozvaděč pro budovy a domovní zástavbu. Systém zaručuje spolehlivé spínání, ochranu, měření a rozvod elektrické energie. Systém SVS využívá vakuovou technologii v kombinaci s pevnou izolací. Díky této kombinaci je systém SVS vhodný zejména pro použití v infrastruktuře (např. tunely a podzemní dráhy) a v průmyslovém nebo komerčním prostředí (např. zpracovatelském a potravinářském průmyslu a nemocnicích), kde je nezbytné zachovat čisté a bezpečné prostředí.

  • Energetické závody a distribuce: (hlavní) distribuční a rozpínací stanice, kompaktní podružné rozvodny, větrné elektrárny.
  • Infrastruktura: vakuové spínání je vhodné zejména pro tunely, podzemní dráhy a další aplikace v infrastruktuře.
  • Průmysl: připojení do okružní kabelové sítě nebo systému LVS. 
  • Komerční: nemocnice, stadiony, nákupní centra, hotely atd.

Všechny související produkty:

Kompaktní rozváděč Xiria

Rozváděč Xiria je kompaktní, blokový a tedy nemodulární. Je možné ho dodat v provedení se&nb...

více informací

Modulární rozváděč Xiria E

Rozváděč Xiria E je novým rozváděčem spadajícím do produktové řady Xiria. Tento rozváděč je modulární, počet polí v&n...

více informací

Power Xpert® FMX

Tento kovově krytý rozváděč, vyznačující se inovativní konstrukcí, je izolován kombinací vzduchu ...

více informací

Power Xpert® UX

Vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí Power Xpert® UX vychází z osvědčené řady Uni...

více informací