Indukční senzory

S indukčním přibližovacím senzorem lze rozpoznávat kovové objekty. Za tímto účelem senzor vytváří elektromagnetické pole. Protože objekty lze zachytit na krátkou vzdálenost, indukční přibližovací senzory jsou skvělé při měření a kontrolách o vysoké přesnosti.

Silné stránky indukčních senzorů

  • Necitlivé ke vlivům prostředí.
  • Vysoké frekvence spínání při rychlých procesech.
  • Detekce cílových kovových předmětů skrze nekovové překážky.
  • Dlouhá životnost s prakticky neomezeným počtem sepnutí.
  • Výstupy spínání bez rázů; například k řízení PLC jednotek.

Oblasti použítí

Přibližovací senzory se používají v celé řadě oblastí. Například

  • k detekci konce pojezdu polohovacího stolu,
  • k určení počtu otáček počítáním zubů ozubeného kola nebo
  • ke kontrole, zda je ventil plně otevřený nebo zavřený.

S přibližovacími senzory lze určit, zda se na dopravních pásech nacházejí kovové obrobky nebo nosiče obrobků. Indukční senzory lze používat při řízení robotických ramen. Mohou například zjišťovat, zda byly objekty skutečně správně uchopeny. Při zpracování kovů mohou přibližovací senzory určit, zda je obrobek správně upnutý a například zda není vrták zlomený.

Způsob funkce indukčního přibližovacího senzoru

Indukční přibližovací senzory vytvářejí elektromagnetické pole ve vysokofrekvenčním pásmu (HF). Jestliže se do blízkosti aktivní plochy senzoru dostane kovový předmět, toto pole se změní. Okruh detektoru rozpozná tuto změnu a senzor pak sepne výstup k připojenému přístroji. Každý senzor má specifickou vzdálenost sepnutí, takže kovové předměty lze rozpoznávat s vysokou přesností a opakovaně.

Typy přibližovacích senzorů

Přibližovací senzory se dodávají v celé řadě rozmanitých konstrukčních provedení a jsou schopny splnit požadavky téměř všech průmyslových aplikací.

1) Válcový tvar

Jde o upřednostňované provedení v rostoucím počtu aplikací. Malá velikost umožňuje jednoduchou montáž do upevnění nebo používání v omezeném prostoru, jaké se nacházejí v četných výrobních linkách.

2) Válcový tvar zaúhlený na 90°

Toto provedení umožňuje montáž v úzkých místech.

3) Plastový kryt

Tato jednotka odolná proti korozi poskytuje vynikající služby v často čištěných oblastech nebo na místech, kde se vyskytují žíravé chemikálie.

4) Tvar kotouče

Extra velká cívka této jednotky dosahuje nejširší a nejvyšší dostupné snímací oblasti 100 mm. Ideální pro aplikace v těžkém průmyslu a při montáži velkých dílů.

SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Všechny související produkty:

Global series

Základní vlastnosti Průměry 8mm, 12mm, 18mm, 30mm 3-vodičové DC a 2-vodičové AC S kabelem ne...

více informací

E57 Premium+ series

Základní vlastnosti Rozšířená snímací vzdálenost Krátká nebo dlouhá konstrukce Zvýšená odoln...

více informací

E52 series

Základní vlastnosti Automatická konfigurace typu výstupu PNP nebo NPN Nastavitelný směr snímá...

více informací

E55 series

Základní vlastnosti Nastavitelný směr snímání zjednodušuje instalaci Velká spínací vzdálenost...

více informací

E56 series

Základní vlastnosti Automatická konfigurace typu výstupu PNP nebo NPN Vysoká odolnost proti o...

více informací

E59 iProx series

Základní vlastnosti 360° viditelná LED Vysoká odolnost proti rušení Až 3x větší rozsah s...

více informací

E59 AccuProx series

Základní vlastnosti Přesné měření / kontrola kvality dílu Jednodušší monitorování pozice stro...

více informací