Funkční bezpečnost

Funkční bezpečnost pro osoby, stroje a životní prostředí

Stroj představuje v průběhu celého svého životního cyklu nebezpečí pro osoby, strojní zařízení a životní prostředí – od výroby až po demontáž. Je proto nezbytné, aby byla tato nebezpečí zjištěna již v průběhu fáze návrhu stroje, a pomocí vhodných opatření snížena.

Strojní směrnice 2006/42/ES vyžaduje, aby stroje nepředstavovaly žádné nebezpečí. Nicméně v inženýrství neexistuje nic takového jako 100% bezpečnost, je tedy cílem omezit tyto zdroje nebezpečí na přijatelnou úroveň zbytkového rizika. Celková bezpečnost stroje definuje stav, který je považován za stav prostý neopodstatněných rizik pro osoby nebo který je považován za stav bez nebezpečí. Funkční bezpečnost popisuje poměrnou část celkové bezpečnosti systému, která je za účelem snížení rizika závislá na správné funkci bezpečnostních systémů a externích přístrojů.

Snížení rizik díky použití bezpečnostních součástí řídicích systémů

Prvky řídicích ústrojí strojů, které přebírají bezpečnostní úlohy, jsou označeny mezinárodními normami jako „bezpečnostní části řídicích systémů“ (SRP/CS). Bezpečnostní části řídicích systémů zahrnují celý funkční řetězec bezpečnostní funkce, skládající se z úrovně vstupů (snímač), logiky (bezpečné zpracování signálu) a úrovně výstupů (akční prvek). Obecným cílem je navrhnout tyto části tak, aby bezpečnost řídicích funkcí, jakož i reakce řídicího systému v případě poruchy, byla v souladu s mírou snížení rizika stanovenou v analýze rizik. Čím vyšší je míra snížení rizika, která má být zajišťována bezpečnostními částmi řídicího systému, tím vyšší je požadovaná úroveň bezpečnosti požadované řídicí části.

Bezpečnostní příručka pro stroje a zařízení v souladu s normami ČSN EN ISO 13849-1 a ČSN EN 62061

Eaton vytvořil Bezpečnostní příručku pro výrobce strojů a zařízení, školitele a účastníky školení, jakož i zainteresované zákazníky, kteří mají co do činění s problémy „bezpečnosti strojů a zařízení“. Příručka poskytuje snadné seznámení se s širokou škálou materiálů o bezpečnostních technologiích. Bezpečnostní příručka Eaton obsahuje přehled nejdůležitějších faktorů zahrnutých do směrnic, norem a předpisů, které je třeba vzít v úvahu při použití bezpečnostních zařízení na strojích. Příručka používá příklady obvodů, aby ukázala, jak může být funkční bezpečnost realizována pomocí elektrických, elektronických a programovatelných komponent a systémů v bezpečnostních aplikacích.


Bezpečnostní příručka poskytuje také popis funkcí, jakož i jasné představení možného hodnocení každého příkladu obvodu. Vypočítané charakteristické hodnoty platí za předpokladů učiněných v bezpečnostních aplikacích a při použití bezpečnostních spínacích přístrojů.

Pro stažení aktuální verze bezpečnostní příručky klkněte ZDE