Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Eaton uvádí na trh zařízení na obloukovou ochranu za účelem snížení rizik elektrické bezpečnosti

PRAHA 5.12.2016 -  Společnost Eaton uvádí na trh zařízení na obloukovou ochranu (Arc Fault Detection Device, AFDD), které chrání osoby a majetek před požárem v důsledku jiskření. Nové zařízení společnosti pro řízení výkonu detekuje vysoké frekvenční spektrum v elektrickém obvodu, které indikuje hrozící jiskření a aktivuje jistič, který toto riziko eliminuje.​

Kromě funkce AFDD toto nové zařízení zahrnuje proudový chránič (RCD) a ochranu před zkratem a přetížením, aby poskytlo komplexní řešení, které je nákladově efektivní, ve shodě s předpisy, odolné a spolehlivé a lze jej snadno nainstalovat. Očekává se, že o toto zařízení bude zájem především v sektoru obytných budov včetně budov s vyšší ubytovací kapacitou, jako jsou pečovatelské domy, kde následky poruch s obloukem mohou být katastrofální.

Alexander Jellenigg, který ve společnosti Eaton dohlíží na uvádění produktu na trh, říká: „Následky poruchy s obloukem mohou být závažné u jakékoliv budovy a zvláště u budov s velkou ubytovací kapacitou, kde může během krátké chvíle hrozit nebezpečí velkému množství lidí. Zařízení na obloukovou ochranu, které na trh uvádíme, minimalizuje riziko tak, že detekuje abnormální signály a reaguje na ně. Navíc to dělá s vysokou přesností, aby se výrazně snížila nežádoucí vypnutí.“

Poruchy s obloukem, které jsou obvykle zapříčiněny poškozenými kabely, zásuvkami nebo svorkami, představují pro osoby v jejich okolí bezprostřední riziko, protože mohou poškodit elektrickou infrastrukturu a snadno způsobit požár. Odhaduje se, že minimálně 25 procent požárů způsobených elektrickou poruchou je zapříčiněno poruchou s obloukem.

Bezpečná a rychlá detekce poruchy s obloukem je zásadní a běžné proudové chrániče (RCD) a miniaturní jističe (MCB) obvykle takové oblouky detekovat nedokážou.

AFDD společnosti Eaton nabízí rychlou detekci s vysokou přesností, která je nezbytná pro minimalizaci nežádoucích vypnutí. Zařízení je navrženo tak, aby přesně odlišilo skutečné riziko od ostatních vysokofrekvenčních signálů, které se běžně vyskytují v bytovém prostředí. Za účelem dalšího zlepšení kvality detekce společnost Eaton doporučuje, aby se zařízení umístila blízko potenciálních zdrojů oblouku. Přeslechové zkoušky navíc zajišťují, že se AFDD vypne, když je detekován relevantní signál.

Globální požadavky pro AFDD byly poprvé formálně stanoveny v roce 2013, když Mezinárodní elektrotechnická komise představila směrnici IEC 62606. Tato směrnice určuje, že k rozpojení AFDD dojde při detekci jakéhokoliv oblouku v hodnotě 100 joulů a více a že v případě velmi vysokého proudu oblouku k rozpojení dojde do 120 milisekund po jeho detekci.

AFDD je posledním přírůstkem portfolia produktů společnosti Eaton, které jsou navrženy ke snížení rizik spojených s poruchami s obloukem. Tyto produkty tvoří širokou škálu bezpečnostních technologií navržených společností Eaton za účelem ochrany osob, majetku a pověsti a zároveň s cílem minimalizovat narušování aktivit těch, kdo budovy obývají.


Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.