Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Eaton představuje úložiště energie jako součást svého produktového portfolia

PRAHA 2.9.2016 - Společnost Eaton, zabývající se řízením elektrické energie, vyvinula řešení skladování elektrické energie napříč širokou škálou sektorů, od domácností a komerčních trhů po velké průmyslové a síťové aplikace.

Uvedení souboru technologií přichází spolu s očekáváním vysoké poptávky po úložištích energie. Podle poradenské společnosti v oblasti čistých technologií Navigant Research dojde k prudkému růstu zisků na distribuovaných systémech skladování energie ze 452 miliónů USD v roce 2014 na více než 16 miliard USD v roce 2024.

Tento růst je ovlivňován třemi faktory:

  • Snaha o udržitelnost nikdy nebyla větší. Snaha o stálé snižování dopadů oxidu uhličitého v energetickém sektoru bude částečně záviset na změně zdrojů elektrické energie směrem k mnohem vyššímu poměru generování obnovitelné energie, což je odkázané na energetická úložiště. Stále více energeticky efektivních spotřebičů a strojů, jako jsou například motory ovládané frekvenčními měniči, které nyní nahrazují motory s běžnými spouštěči motorů, nebo elektromobily nahrazující běžné automobily, pomáhají snižovat energetický dopad každé lidské činnosti. Přičemž energetická úložiště a řízení elektrické energie také pomůže posunout a změnit spotřebu energie pozitivním směrem.
  • Neustále narůstá potřeba odolnosti systémů. Energetická úložiště snižují energetická rizika díky zlepšení stability sítě, umožnění nepřetržitého provozu během kolísání nebo výpadku napětí a díky zajištění odolnosti kritické infrastruktury jako klíčového prvku mikro sítí. Energetická úložiště také zlepší naši odezvu na efektivní obnovu při neočekávaném výpadku díky možnosti obnovení napájení z vlastních zdrojů a vyřešení problémů kapacitního omezení v období výpadku.
  • Přístup k energii by měl být právem. Více než 3 miliardy lidí spoléhají na drahé a neefektivní způsoby dodávky energie pro vaření, osvětlení a ohřev. Tyto způsoby znečišťují životní prostředí a mají vážné dopady na zdraví. Umožnění dodávky čistší a dostupnější energie těmto lidem, včetně 1,2 miliardy lidí, kteří nemají k elektřině vůbec žádný přístup, bude znamenat velkou změnu. Energetická úložiště mohou lidem pomoci snadno a efektivně převádět, skladovat a dodávat obnovitelnou energii i v situacích s nekvalitní nebo vůbec žádnou elektrickou sítí.

„Distribuované generování, skladování a řízení má velký potenciál a společnost Eaton je v této oblasti inovátorem,“ uvádí Frank Campbell, prezident pro Corporate a Electrical sektor společnosti Eaton, EMEA. „S postupem času přibývá kolísavých zdrojů obnovitelné energie, jako jsou například fotovoltaické panely, a elektrické sítě čelí stále vyššímu zatížení a nárokům na stabilitu, a proto je nutné, aby systémy skladování energie byly flexibilní, spolehlivé a ekonomické. Eaton přesně na těchto aspektech se svými partnery pracuje a snaží se o nasazení takových systémů již nyní.“

Hodnota energetických úložišť a řízení se liší podle příslušného zákazníka. V domácnostech má vlastní spotřeba energie z fotovoltaických zařízení, při nabíjení elektromobilů a v síti v inteligentních domovech potenciál dodávky levnější energie a komfortní dodávky bez energetické špičky. V komerční a průmyslové sféře zase implementace flexibilního systému bez špičkových proudů a možnosti přesunu zatížení umožní provoz bez nákladného špičkového proudu a především zvýšení zisků. Energetická úložiště v místech s nekvalitní nebo vůbec žádnou sítí, včetně průmyslových odvětví jako je důlní průmysl, a v rozvojových oblastech, často v odlehlých lokacích, zajistí dodávku a dostupnost elektřiny za nižší náklady než motorové generátory.

Eaton disponuje technologickými řešeními napříč celou výkonovou škálou. V domácím a komerčním využití spojila společnost Eaton síly s výrobcem automobilů Nissan a vyvinula samostatnou jednotku, která v rámci jednoho systému kombinuje několik aspektů skladování energie. Tato funkce podporuje rozmanité energetické napájení z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou například fotovoltaické panely a elektrická síť v kombinaci s úložištěm využívající lithium-iontové znovupoužitelné baterie Nissan a záložní zdroje energie (UPS) pro dodání elektrické energie, kdy je potřeba.

Integrovaný systém volí správný zdroj energie podle zatížení, omezení sítě a dostupnosti obnovitelné energie. Takto umožní koncovým uživatelům optimalizovat spotřebu energie. Tento systém bude představovat nejlepší integrované řešení z hlediska kvality a výkonu a bude využívat ověřené přednosti a komplexní sítě servisu a podpory obou společností napříč Evropou.

V oblasti průmyslových sektorů nabízí Eaton platformu skladování energie Advancion® společnosti AES, technickou podporu a zajištění dlouhodobého provozu přímo pro sektor veřejné infrastruktury, průmyslové a velké komerční zákazníky, a to nezávisle na výrobcích elektrické energie a provozovatelích napájecí sítě. Systém Advancion je nejosvědčenější dostupné řešení skladování energie. Nejnovější verze systému, Advancion 4, která byla uvedena na konci minulého roku, disponuje kompaktním provedením, optimalizovanou konstrukcí a patentovaným distribuovaným systémem řízení, díky kterému mohou zákazníci maximalizovat tržby, snížit provozní náklady a splnit nejvyšší požadavky na spolehlivost systému. Frank Campbell dodává: „Ať už jsou požadavky na skladování energie jakékoliv, Eaton má řešení. S kombinací obnovitelné energie, výkonové elektroniky a stacionárního úložiště směřujeme k dekarbonizaci energie a zaopatření čisté, cenově dostupné energie pro všechny.“Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.