EasySafety

EasySafety je produktem, který doplňuje sortiment řídicích relé EASY. Tento produkt nabízí podobný výčet funkcí jako relé easy800 a navíc obsahuje mnoho funkcí bezpečnostních, které se dodnes musely zajišťovat pomocí standardních bezpečnostních relé nebo byl na celou aplikaci použit drahý bezpečnostní PLC, u kterého je parametrizace a programování mnohem náročnější.

Výhody jednoho produktu

 • Všechny funkce v jednom přístroji
 • Oddělené standardní a bezpečnostní aplikace v jednom přístroji zaručují bezpečnou manipulaci pro konstruktéry a flexibilitu pro obsluhu.
 • Zvýšení použitelnosti stroje
 • Rychlé řešení problémů díky diagnostice funkčních bloků, měření dat a levný alarm nastavitelný přes integrovaný nebo vzdálený displej.
 • Kompaktní design
 • Důležitá úspora místa v rozváděči, díky velmi kompaktnímu designu.
 • Bezpečnostní a standardní logické funkce mohou být jednoduše nakonfigurovány přes PC nebo přímo na přístroji pomocí tlačítek a displeje. easy-Safety nabízí jednoduché ovládání a dovoluje provádět on-line diagnostiku u standardních i bezpečnostních funkcí. Aplikace easySafety mohou být jednoduše kopírovány a rychle vloženy na žlutý paměťový modul.
 • Možnost rozšíření a komunikace
 • Stejně jako easy800, lze i easySafety doplnit o rozšiřující moduly easy pomocí rozhraní easyLink nebo ho připojit přes komunikační modul do sítě CanOpen, ProfiBus, DeviceNet a ASi.

Bezpečnost osob musí být zajištěna po celou životnost strojů. Tato ochrana osob vyžaduje použití bezpečnostních prvků, jako jsou například koncové spínače, světelné brány, dvouruční ovládání, tlačítka nouzového vypnutí atd. Informace z bezpečnostních prvků mohou být monitorovány a poté vyhodnoceny novým řídicím relé easySafety, které splňuje ty nejvyšší bezpečnostní požadavky a vyhovuje mezinárodním bezpečnostním normám:

 •  kategorii 4 v EN 954-1,
 •  PL e v souladu s EN ISO 13849-1,
 •  SILCL 3 v souladu s EN IEC 62061,
 •  SIL 3 v souladu s EN IEC 61508.

Přístroje easySafety jsou certifikovány TÜV Rheinland a kombinují standardní řídicí úlohy s bezpečnostními funkcemi stroje, ať už pro jednoduché nebo komplexní aplikace. Díky velkému počtu bezpečnostních funkčních bloků je uživatelům nabízen široký okruh aplikací, ve kterých je možné relé easySafety použít.

Takto zůstane uživatel flexibilní a schopný okamžitě reagovat na aktuální i budoucí změny v požadavcích na aplikaci. Díky tomu sníží své finanční náklady na přestavbu stroje při změně aplikace. Není tedy třeba kupovat nové přístroje a zvětšovat rozváděč, ale stačí jednoduše upravit program v konfiguračním softwaru.

Bezpečnostní a standardní funkční bloky

Velké množství zpracovaných a otestovaných bezpečnostních funkčních bloků umožňuje realizovat široký okruh bezpečnostních aplikací pouze s jedním přístrojem. easySafety také přichází s osvědčenými a vyzkoušenými standardními funkčními bloky, které jsou použity v řídicím relé easy800, a díky tomu je možné také řízení obecných úloh.

Bezpečnostní funkční bloky:

 • obvod nouzového zastavení,
 • bezkontaktní bezpečnostní přístroje (ESPE),
 • přepínač provozního režimu,
 • kontrola zpětnovazebního obvodu,
 • kontrola polohy pohyblivých ochranných zařízení bez blokování nebo s blokováním,
 • monitorování klidového stavu,
 • bezpečné dvouruční ovládání,
 • kontrola maximální rychlosti atd.
 • dohled nad bezpečností kotlů

Rozšíření a komunikace easySafety nabízí velké množství variant. Integrovaný easy-Net slouží pro vzdálenou komunikaci s ostatními přístroji z řady produktů easy, jako jsou easy relé, easy HMI (MFD-Titan) nebo easyControl (ECP4). Pro lokální rozšíření vstupů a výstupů je možné využít easyLink a některý z I/O modulů. Výměna dat s PLC je možná pomocí komunikačních modulů, které umožňují komunikaci přes: Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, AS-Interface.


Varianty s reléovými výstupy:

 • 14 bezpečnostních vstupů
 • 4 bezpečnostní reléové výstupy
 • 4 testovací signály

Model ES4P-221-DRXX1 (bez displeje)
Model ES4P-221-DRXD1 (s displejem)

Varianty s tranzistorovými výstupy a také jedním redundantním reléovým výstupem:

 • 14 bezpečnostních vstupů
 • 4 bezpečnostní tranzistorové výstupy
 • 1 redundantní bezpečnostní reléový výstup
 • 4 testovací signály.

Model - ES4P-221-DMXX1 (bez displeje)
Model ES4P-221-DMXD1 (s displejem) 


Konfigurační software easySoft – Safety

easySoft – Safety je uživatelsky přátelské konfigurační prostředí pro tvorbu bezpečnostních aplikací a také obecných řídicích úloh. Programy se tvoří kreslením spínacího schématu, stejně jako u klasických easy relé. Oddělená spínací schémata zabezpečují oddělení mezi bezpečnostními a standardními funkcemi.

Bezpečnostní příručka pro stroje a zařízení v souladu s normami ČSN EN ISO 13849-1 a ČSN EN 62061

Eaton vytvořil Bezpečnostní příručku pro výrobce strojů a zařízení, školitele a účastníky školení, jakož i zainteresované zákazníky, kteří mají co do činění s problémy „bezpečnosti strojů a zařízení“. Příručka poskytuje snadné seznámení se s širokou škálou materiálů o bezpečnostních technologiích. Bezpečnostní příručka Eaton obsahuje přehled nejdůležitějších faktorů zahrnutých do směrnic, norem a předpisů, které je třeba vzít v úvahu při použití bezpečnostních zařízení na strojích. Příručka používá příklady obvodů, aby ukázala, jak může být funkční bezpečnost realizována pomocí elektrických, elektronických a programovatelných komponent a systémů v bezpečnostních aplikacích.


Bezpečnostní příručka poskytuje také popis funkcí, jakož i jasné představení možného hodnocení každého příkladu obvodu. Vypočítané charakteristické hodnoty platí za předpokladů učiněných v bezpečnostních aplikacích a při použití bezpečnostních spínacích přístrojů.

Pro stažení aktuální verze bezpečnostní příručky klkněte ZDE

Všechny související produkty:

EASY500

Pro menší aplikace s max. 12 vstupy/výstupy: Elektronické zadávání spínacích schémat 1:1 Zadá...

více informací

EASY700

Pro řešení středních řídicích úloh s max. 40 vstupy/výstupy: Úplná funkčnost přístroje easy500...

více informací

EASY800

Ideální pro velké řídicí úlohy s otevřeným nebo s uzavřeným regulačním obvodem s max. 328 vstupy/...

více informací

MFD-Titan

Kombinuje funkce přístroje easy800 s uživatelsky přívětivou vizualizací pro rozsáhlé aplikace s v...

více informací