Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

5th Avenue, New York - United States

Email

hello@webpixels.ro

Phone

+10 724 1234 567

Data Skills gap byline article

Vyplnění mezery v oblasti řízení energetických zdrojů.

Marika Sinikari, Eaton hovoří o tom, proč musí odvětví datových center ve Spojeném království zaplnit mezeru v oblasti řízení energetických zdrojů za účelem dalšího růstu a inovací.

PRAHA 22. 8. 2017 -  Nedávný jarní rozpočet kancléře zaznamenal značné zvýšení finančních prostředků určených pro nové doktorské a stipendijní pozice v projektech STEM. To je vítaný posun, protože Spojené království stále čelí vážnému nedostatku kvalifikace v projektech STEM. Nepodléhejte chybnému dojmu, že to ovlivňuje také odvětví datových center Spojeného království.

Naše nedávná zpráva zpracovaná ve spolupráci s analytickou firmou Freeform Dynamics ukázala, že výpadky související se zařízením datových center, které jsou důsledkem výpadků dodávek elektrické energie a chlazení, se stávají častěji, než byste předpokládali. Zatímco část problému pramení z nedostatků v samotné infrastruktuře dodávek energií, studie také zjistila, že ve hře je problematický nedostatek kvalifikace.

Nedostatek kvalifikace vztahující se k řízení spotřeby podkopává schopnost manažerů datových center rychle a účinně reagovat na nežádoucí události v této oblasti, zatímco nedostatečné znalosti a odbornost také nepochybně způsobují výsledný suboptimální návrh energetické infrastruktury datových center.

Jak tedy mohou manažeři datových center zajistit zvýšení kvalifikace pracovníků tak, aby splnili tyto kritické požadavky na řízení spotřeby?

Najděte mezery a zaměřte se na ně

Mezery v kvalifikaci a znalostech v prostředí datového centra se mohou časem otevřít. Pokud bylo prostředí datového centra navrženo před několika lety, lze snadno zapomenout, že současná infrastruktura, nástroje a techniky mohou být zcela neúčinné. Nastal čas je modernizovat.

Manažeři datových center po celé Velké Británii by měli spolupracovat s důvěryhodnými dodavateli řízení spotřeby energií, kteří mohou posoudit současnou instalaci a navrhnout způsoby inovace, zlepšení a modernizace. To může nejen odstranit starosti s aktualizací infrastruktury na straně manažera datového centra, ale také zajistit, aby se pracovníci mohli zaměřit na nové dovednosti a školení potřebné pro lepší správu nového prostředí datových center.

Otázka úsudku provozovatele

Řízení datových center je vysoce kvalifikovaná profese. Dnešní tempo a míra změn však často znamenají, že odhodlání operátorů rychle reagovat na nové situace bývá jen malé.

Řízení spotřeby energie závisí do značné míry na úsudku provozovatele. Náš průzkum, kterého se v září 2016 zúčastnilo 320 odborníků z datových center, odhalil v současnosti znepokojující nedostatek důvěry. 51 % dotazovaných odpovědělo, že jsou jen částečně přesvědčeni, že by byli schopni rychle reagovat na incidenty a problémy s napájením datového centra. 52 % respondentů dále odpovědělo, že jsou jen částečně přesvědčeni, že mají potřebnou úroveň zkušeností a odborných znalostí týkajících se spotřeby elektrické energie. Tato nejistota týkající se kvalifikace má významné důsledky pro schopnost zajistit, aby prostředí datového centra bylo z pohledu řízení napájení dobře navrženo.

Zásadní je, aby operátoři měli pocit, že disponují nástroji, know-how a odbornými znalostmi k využití řešení pro řízení spotřeby, která mohou zabránit neočekávaným výpadkům a zvýšit odolnost.

Přilákat nové talenty ve věku s nízkými emisemi uhlíku

V energetickém odvětví a v odvětví dodávek elektrické energie jsou ve Spojeném království ve hře přímo seismické posuny. Důsledky Pařížské dohody o změně klimatu jsou pociťovány stále velmi silně, protože podle ní musí země na celém světě přijmout konkrétní opatření ke snížení své uhlíkové stopy. To se odráží ve všech oblastech průmyslu a jako jeden z nejintenzivnějších odběratelů elektřiny se odvětví datových center musí přizpůsobit tak, aby sehrálo svou roli ve snižování spotřeby elektrické energie a ukládání energie efektivním způsobem. Toto úsilí o globální energetickou účinnost může přilákat nové talenty – nejbystřejší mozky v odvětví energetiky a v odvětví dodavatelů elektrické energie, které mohou poskytnout klíčové dovednosti a odborné znalosti, jež mohou manažerům datových center pomoci splnit cíle snižování emisí uhlíku a mohou pomoci v dalším postupu Spojeného království směrem k nízkouhlíkové ekonomice.

Díky úzké spolupráci s důvěryhodnými dodavateli řízení spotřeby mohou manažeři datových center ve Velké Británii skutečně modernizovat a zajistit zvyšování kvalifikace svého provozního týmu, aby splnili potřebné požadavky nízkouhlíkového hospodářství. Klíčové bude vybavit operátory nástroji, které usnadní rychlou a účinnou reakci na kriticky důležité požadavky na řízení spotřeby, a to raději dříve než později.Více informací naleznete na stránkách  www.eaton.cz a www.eaton.eu. 
Naše nejnovější zprávy přináší i Twitter (@Eaton_EMEA) nebo LinkedIn (Eaton EMEA).

Čtenář dotazy: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komarovska 2406, 193 00 Prague 9, Czech Republic. Tel: +420 267 990 411, Email: ElektrotechnikaCZ@eaton.com
Další tiskové informace: Prosím kontaktujte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

Ľuboš Reviľák
Head of Service, Product Support & Marketing
T: +421 248 204 311
E: lubosrevilak@eaton.com
H: www.eaton.cz
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9

O skupině EATON Corporation

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 98 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.

SOUBORY / DOKUMENTY KE STAŽENÍ