Proudové chrániče

Firma Eaton Elektrotechnika s.r.o. nabízí nejširší sortiment proudových chráničů, jak pro domovní, tak pro průmyslové použití.

Firma Felten&Guilleaume - dříve součást společnosti Moeller – dnes součástí společnosti Eaton - uvedla na trh jako první chránič typu G (1959), v roce 1996 nabídla novou konstrukci chrániče PHF7 se zvýšenou spolehlivostí a vyřešila problém nežádoucího vypínání obvodů s rentgeny, provedení - R. Pro průmyslové aplikace je v nabídce řada chráničů odolných proti vybavení při použití frekvenčních měničů (doplňkové písmeno - U). V Roce 2009 byl uveden na trh napěťově nezávislý proudový chránič s digitálními funkcemi řady dRCM a v roce 2014 firma Eaton uvedla na trh první proudový chránič typu B a B+.

Rozdělení proudových chráničů do kategorií

Proudové chrániče mohou být rozděleny do různých kategorií, přičemž nejpoužívanější hlediska pro jejich rozdělení jsou:

 1. dle citlivosti na různé druhy proudů                                                                                  
  • typ AC- citlivý na střídavé reziduální proudy                                                                                                                                                                        
  • typ A- citlivý na střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy                                                                                                                               
  • typ B- citlivý na střídavé, pulzující a hladké stejnosměrné reziduální proudy  
 2. dle časové závislosti vybavení
  • bez zpoždění vybavení, chránič pro všeobecné použití
  • typ G s dobou nepůsobení min. 10ms, chránič se zvýšenou odolností proti nežádoucímu vypnutí
  • typ S selektivní, s dobou nepůsobení min. 40ms
 3. dle citlivosti na reziduální proud
  • IΔn ≤ 30mA - tyto chrániče jsou určené pro základní nebo doplňkovou ochranu osob před ůrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
  • IΔn > 30mA (100, 300..) - tyto chrániče představují doplňkovou ochranu při poruše dle ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2
  • IΔn = 300mA - chrániče určené pro ochranu majetku před vznikem požáru dle ČSN EN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2000-7-...
 4. dle ochrany proti nadproudům
  • bez nadproudové ochrany dle ČSN EN 61008
  • s vestavěnou nadproudovou ochranu (hovorově "chráničojističe" či "kombíky") dle ČSN EN 61009
 5. dle počtu pólů
  • 2pólové pro 1fázové obvody
  • 4pólové pro 3fázové obvody

Z výše uvedeného je patrné, že může existovat nepřeberné množství kombinací a typů chráničů. Firma Eaton se snaží nabídnout co možná nejvíce dostupných kombinací v různých produktových řadách. Pro snazší orientaci je rozdíl jednotlivých řad shrnut do přehledné tabulky.

Proudové chrániče bez nadproudové ochrany

PF7 PF6 PFDM dRCM FRCdM FRCmM
počet pólů 2, 4 2, 4 2, 4 4 4 2,4
jmenovitité proudy 25-100A 25-63A 125A 25-80A 25-80A 25-125A
typy AC, A, R, U AC AC, A A,R,U A,U,R,B,B+ AC,A,B,B+
digitální funkce NE NE NE ANO ANO NE
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou

PFL7 PFL6 mRB6(4) FRBdM FRBmM
počet pólů 1+N 1+N 3+N 1+N, 2 1+N, 2, 3, 3+N
jmenovitité proudy 2-40A 6-25A 6-16A 6-25A 6-40A
typy AC AC A A AC,A
digitální funkce NE NE NE ANO NE

Kromě výše uvedených produktových řad nabízí firma Eaton také přídavné moduly proudového chrániče PBHT pro dodatečné spojení s jističem PLHT či moduly FBSmV pro spojení s jističem FAZ

Pro vyšší jmenovité proudy existuje řešení v podobě chráničového relé PFR a průvlekových transformátorů Z-WFR pro sestavu proudového chrániče s nepřímým vypínáním. Tato kombinace je použitelná pro jmenovité proudy až do 400A

Všechny související produkty:

Proudové chrániče PF7

Základní vlastnosti Podmíněná zkratová odolnost 10kA Typy dle citlivosti na druh reziduálního...

více informací

Proudové chrániče PF6

Základní vlastnosti Podmíněná zkratová odolnost 6kA Citlivé na střídavý reziduální proud (typ...

více informací

Digitální proudové chrániče dRCM

Základní vlastnosti Podmíněná zkratová odolnost 10kA Typy dle citlivosti na druh reziduálního proudu A, R, U Se ...

více informací

Digitální proudové chrániče FRCdM

Základní vlastnosti Podmíněná zkratová odolnost 10kA Typy dle citlivosti na druh reziduálního proudu A, R, U, B, ...

více informací

Proudové chrániče FRCmM

Základní vlastnosti Podmíněná zkratová odolnost 10kA Typy dle citlivosti na druh reziduálního...

více informací

Proudové chrániče PFDM

Základní vlastnosti Podmíněná zkratová odolnost 10kA Typy dle citlivosti na druh reziduálního...

více informací

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL7

Základní vlastnosti Vypínací schopnost 10kA Typy dle citlivosti na druh reziduálního proudu AC a A Vyp...

více informací

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL6

Základní vlastnosti Vypínací schopnost 6kA Typ AC - citlivé pouze na střídavý reziduální proud Vypínací cha...

více informací