Centrální bateriové systémy

Technologie STAR

  • Switching
  • Technology
  • Advanced
  • Revision

CG-STAR technologie nabízí možnost

  • Nasazení více druhů systémů spínání v rámci jedné proudové smyčky
  • Programování svítidel z jednoho místa
  • Lepší bezpečnostní prvky CEWA Guard
  • Flexibilita při plánování změn struktury osvětlení

V následující tabulce je přehled systému s přehledem funkcí:

  ZB-S CG 2000 AT-S+ CG 48 EURO ZB.1
Central Power System
(bez omezení výkonu)
Low Power System
(max. 1500 W)
DC-Napájecí zdroj
pro bezpečnostní účely
AC-Napájecí zdroj
pro bezpečnostní účely
Monitoring obvodů
CEWA GUARDTechnologie (CG):
Monitoring jednotlivých svítidel při bateriovém provozu (DC)
STAR Technologie (S):
Programovatelný mísitelný
provoz všech obvodů
STAR+ Technologie (S+):
STAR Technologie a sledování
jednotlivých svítidel při AC provozu