Bezpečnostní relé

Základní vlastnosti

Tyto přístroje bezpečně zpracovávají různé signály ze senzorů, polohových spínačů, světelných závor, modulů dvouručního ovládání, tlačítek nouzového zastavení atd. a na základě požadované funkce je vyhodnocují. Bezpečnostní elektronické relé ESR5 umožňují realizaci aplikace v souladu s nejvyššími bezpečnostními požadavky mezinárodních norem. Splňují kategorii 4 dle ČSN EN 954-1, úroveň vlastností PL e dle ČSN EN ISO 13849-1 nebo SIL CL 3 dle ČSN EN 62061.

Ekonomické řešení monitorování s relé ESR5

Elektronická bezpečnostní relé poskytují až 4 bezpečnostní spínací kontakty a 2 pomocné kontakty v instalační šířce pouhých 22,5 mm. Po zapnutí přístroje jsou pomocí elektroniky kontrolovány bezpečnostní obvody a sepnutí je umožněno přes výstupní relé. Odpojení motoru od sítě je možné buď okamžitě (Stop kategorie 0), nebo se zpožděním (Stop kategorie 1). Pokud je vyžadováno více kontaktů, je možné použít nabízený rozšiřující modul. Samozřejmostí je jednokanálové nebo dvoukanálové řešení s nebo bez resetovací funkce a kontroly výstupních prvků.

Bezpečnostní relé ESR5 jsou určeny pro následující funkce:

  • kontrola obvodů nouzového zastavení
  • monitorování bezpečnostních krytů a světelných závor
  • monitoring dvouručního ovládání
  • obvody se zpožděním

Bezpečné sledování obvodů nouzového zastavení

Elektronická bezpečnostní relé ESR5 umožňují při aktivaci tlačítka nouzového zastavení buď přímé odpojení nebo odpojení se zpožděním napájecího napětí několika okruhů. V závislosti na jejich konfiguraci mohou detekovat chyby jako jsou zkraty v obvodech, zemní zkraty nebo zkraty v okruhu nouzového zastavení. To vede buď k okamžitému odpojení, nebo zabránění spuštění do té doby, než bude chyba napravena

Monitorování pohyblivých ochranných mechanismů

V závislosti na úrovni bezpečnosti jsou použity jeden nebo dva polohové spínače, které kontrolují, zda jsou bezpečnostní dveře zavřené. V tomto případě je možné implementovat automatický start bezpečnostního relé


Bezpečnostní příručka pro stroje a zařízení v souladu s normami ČSN EN ISO 13849-1 a ČSN EN 62061

Eaton vytvořil Bezpečnostní příručku pro výrobce strojů a zařízení, školitele a účastníky školení, jakož i zainteresované zákazníky, kteří mají co do činění s problémy „bezpečnosti strojů a zařízení“. Příručka poskytuje snadné seznámení se s širokou škálou materiálů o bezpečnostních technologiích. Bezpečnostní příručka Eaton obsahuje přehled nejdůležitějších faktorů zahrnutých do směrnic, norem a předpisů, které je třeba vzít v úvahu při použití bezpečnostních zařízení na strojích. Příručka používá příklady obvodů, aby ukázala, jak může být funkční bezpečnost realizována pomocí elektrických, elektronických a programovatelných komponent a systémů v bezpečnostních aplikacích.


Bezpečnostní příručka poskytuje také popis funkcí, jakož i jasné představení možného hodnocení každého příkladu obvodu. Vypočítané charakteristické hodnoty platí za předpokladů učiněných v bezpečnostních aplikacích a při použití bezpečnostních spínacích přístrojů.

Pro stažení aktuální verze bezpečnostní příručky klkněte ZDE


Všechny související produkty:

Časová relé

Základní vlastnosti Časová relé DIL ET jsou široká 45 mm a rozměrově odpovídají malým stykačům...

více informací

Monitorovací relé

Měřicí a hlídací relé EMR jsou vyžadována pro různé aplikace, neboť pokrývají široký rozsah úloh:...

více informací