Azylový dům SKP HOPO Horní Počernice

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a podporuje jejich sociální začleňování.

Více informací o projektu: www.skphopo.cz