Charitativní organizace POHODA

Pohoda je transparentní charitativní organizace, která poskytuje kvalitní sociální služby lidem s mentálním postižením. Tyto služby jsou standardizované, využívá nejnovějších poznatků a postupů, o individuální formě podpory rozhoduje vždy sám klient.

Mimo jiné šíří také "know-how" mezi jiné organizace, studenty, dobrovolníky, odbornou i širší veřejnost.

Více informací o projektu:​ http://pohoda-help.cz/home/