Vítejte ve světě EATON

Vítejte na nové cestě podnikání

Legislativní požadavky směrnice ErP (o výrobcích spojených se spotřebou energie) vyžadují přijetí příslušných opatření.

xComfort

Inteligentní elektroinstalace - “ Chytří lidé staví chytré domy”

Osvětlení a bezpečnost

Hlavní osvětlení, nouzové osvětlení, EPS, PZTS, Ex přístroje přispívá k bezpečnosti na pracovišti.


Název projektu: Ochrana proti elektrickému oblouku a prevence vzniku požáru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004685
Partner: UCEEB

Cílem projektu je výzkum a vývoj moderní ochrany elektrických obvodů. Ta zajišťuje prevenci škod, ztrát i řady potenciálně smrtelných nehod. Moderní systémy ochrany proti zkratu (jističe) předcházejí elektrickým závadám, jako je přetížení, zkrat a zemní spojení. Existuje však další druh elektrické poruchy, běžnými systémy ochrany nedetekovatelný: elektrický oblouk. Je viditelný jako jiskřivý obloukový výboj mezi vodiči. Spolehlivá detekce teto poruchy je cílem projektu. Projekt bude prováděn ve spolupráci s vysokou školou.

Název projektu: Továrna budoucnosti - Flexibilní, optimalizované a sledovatelné produkční systémy
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004688
Partner:  CIIRC, Merica s.r.o.

Cílem projektu je návrh, implementace a zhodnocení inovativních řešení, které umožní realizaci pružného, energeticky úsporného systému pro agilní plánování výroby. Pro rozhodování o řazení výrobních operací vedoucích k naplnění plánu bude brán důraz na aspekty, jako jsou využití real-time informace o provozním stavu a aktuálním vytížení výrobní linky nebo stroje, aktuální dostupnost materiálu nebo např. zohlednění energetické náročnosti jednotlivých procesů. Systém bude charakterizován přímou komunikací mezi strojem a cloudem a bude využívat inteligentních senzorů a aktuátorů pro autonomní rozhodování na úrovni jednotlivých logických výrobních jednotek.

Název projektu: Vývoj pokročilé motorové brzdy pro vznětové motory nákladních vozidel
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004687
Partner:  ČVUT Praha

Cílem projektu je návrh, konstrukce a experimentální ověření systému ventilového rozvodu vznětového spalovacího motoru, který umožní zvýšit brzdný výkon nákladního vozidla - tedy vývoj nového produktu. Klíčovým nástrojem je inovativní princip motorové brzdy, která při zvýšení brzdné síly nezpůsobí zvýšené zatížení ventilového rozvodu a poskytne dostatečnou brzdnou sílu i v nižších otáčkách motoru. Vývojový projekt bude prováděn ve spolupráci s ČVUT.